Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 378.094
Online: 12
  • Kiên quyết chống tiêu cực trong luân chuyển cán bộ

    (ĐCSVN) - Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, cần kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, nhất là việc chạy luân chuyển; bảo đảm công tác luân chuyển cán bộ chặt chẽ, công khai, minh bạch.
    30/11/2018 17:24:30