Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 563.352
Online: 14

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh có 74 đơn vị (40 xã, phường, thị trấn và 34 cơ sở đảng trực thuộc) được lựa chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành ĐH đại trà. Đến thời điểm này, nhiều đảng bộ cơ sở đã tổ chức ĐH điểm, bảo đảm nội dung, chương trình đề ra.

 

Thanh Hóa lựa chọn 3 đơn vị tổ chức ĐH điểm nhiệm kỳ 2020-2025 là Đảng bộ phường Tân Sơn, Đảng bộ xã Quảng Tâm và cơ quan UBND thành phố. Trong đó, Đảng bộ phường Tân Sơn là địa phương tổ chức ĐH điểm sớm nhất trong toàn tỉnh. Để tổ chức thành công ĐH điểm, Thành ủy thành phố đã thành lập 6 tổ chỉ đạo ĐH, phân công tổ chỉ đạo số 1 và số 6 chịu trách nhiệm trực tiếp, hướng dẫn về mọi mặt đối với 3 đơn vị tổ chức ĐH điểm. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã tổ chức thành công ĐH điểm. Theo đánh giá của Thành ủy thành phố, việc xây dựng nội dung văn kiện trình ĐH và các văn bản phục vụ ĐH được chuẩn bị chu đáo; báo cáo chính trị xác định rõ được chủ đề, phương châm ĐH, đề ra chương trình trọng tâm và các khâu đột phá thiết thực, khả thi, phù hợp với từng đơn vị. Điều hành của đoàn chủ tịch sát đúng với kịch bản, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến của ĐH. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo quy định... Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức ĐH vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm trước khi tiến hành ĐH đại trà. Đó là, việc tổ chức góp ý vào các văn kiện chưa hợp lý về thời gian nên đảng viên chưa tham gia đóng góp được nhiều ý kiến. Các đơn vị điều hành phần bầu cử ban chấp hành còn chưa đúng quy chế bầu cử trong Đảng, khi đọc xong số lượng, cơ cấu không cho biểu quyết từng phần mà chuyển luôn sang đọc danh sách bầu rồi cho biểu quyết luôn là chưa đúng. Phần bầu đại biểu đi dự ĐH đảng bộ cấp trên còn lúng túng nên trong ĐH có đại biểu chưa hiểu hết cách bầu, vì vậy có một số phiếu không hợp lệ. Trình bày báo cáo chính trị còn chậm, chiếm nhiều thời gian của ĐH; ý kiến tham luận trực tiếp tại ĐH còn ít... Tại hội nghị rút kinh nghiệm ĐH điểm, đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các đảng bộ cơ sở chưa tổ chức ĐH phải khắc phục một số hạn chế đã được chỉ ra. Đối với văn kiện ĐH, các phường, xã, cơ quan, đơn vị phải tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của tổ trưởng tổ chỉ đạo và Ban Thường vụ Thành ủy và chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu; điều hành phần bầu cử ban chấp hành phải rõ ràng, mạch lạc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự mới hay nhân sự tái cử đều phải thực hiện theo 5 bước đã quy định; việc bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 phải đúng, đủ theo tiêu chuẩn.

Sau khi rà soát, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống lựa chọn 2 đơn vị tổ chức ĐH điểm là Đảng bộ xã Tân Phúc và Đảng bộ xã Trường Trung. Đồng chí Nguyễn Hữu Bích, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc, cho biết: “Do được chọn tổ chức ĐH điểm nên chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị. Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH. Mọi vấn đề liên quan đến báo cáo chính trị, đề án nhân sự đều đưa ra bàn bạc, thảo luận và xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo huyện trước khi đi đến thống nhất. Nguồn nhân sự khóa mới chuẩn bị theo quy hoạch được Huyện ủy phê duyệt, bảo đảm tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ theo quy định. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trước, trong và sau ĐH, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. ĐH Đảng bộ xã Tân Phúc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-3. Đánh giá ưu điểm và những hạn chế trong quá trình tổ chức ĐH, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống, cho biết: Do được chuẩn bị kỹ lưỡng nên ĐH đã thành công tốt đẹp, từ công tác tổ chức cho đến công tác bầu cử. Công tác bầu cử và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đảng bộ cấp trên được tiến hành thuận lợi, đúng với nguồn nhân sự được chuẩn bị, tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức ĐH, có đồng chí trong đoàn chủ tịch có lúc nói chưa rõ ràng; ý kiến tham luận của một số đại biểu còn dài, chiếm nhiều thời gian của ĐH; báo cáo chính trị được chuẩn bị khá tốt nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa bám sát đề cương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chọn 4 đơn vị tổ chức ĐH điểm là Đảng bộ Báo Thanh Hóa, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề công nghiệp, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thanh Hóa. Theo đánh giá của đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thì các đơn vị đã chuẩn bị tốt các văn kiện trình tại ĐH, công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy định. Đối với các đơn vị điểm đã tổ chức, trong quá trình tổ chức ĐH, đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nên quá trình điều hành không xảy ra nhiều lỗi. Đặc biệt, ĐH lần này có điểm mới so với các kỳ ĐH trước, đó là phải xây dựng được chương trình hành động thực hiện các nội dung cơ bản, nội dung lớn, quan trọng của báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới để thông qua tại ĐH, sau đó giao lại cho ban chấp hành khóa mới hoàn chỉnh và triển khai thực hiện. Các đơn vị tổ chức ĐH điểm đã làm rất tốt việc này. Ý kiến tham luận tại ĐH rất hay và sâu sắc... Các ĐH đã thành công tốt đẹp, xứng đáng là ĐH điểm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên các đơn vị tổ chức ĐH điểm chỉ có một vài tiểu tiết nhỏ cần rút kinh nghiệm.

Tính đến ngày 24-3, toàn tỉnh có 39/74 đơn vị đã tổ chức thành công ĐH điểm. Các đảng bộ được chọn ĐH đại diện cho các vùng, miền, loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc chuẩn bị và tiến hành ĐH điểm của các đơn vị đã được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Công tác bầu cử cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, cơ bản bầu 1 lần đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, đúng định hướng; cấp ủy khóa mới đã đổi mới trên 1/3, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu. Các đơn vị đều bầu ban chấp hành và ban thường vụ có số dư từ 10-15% trở lên. Bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị tổ chức ĐH điểm vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số đơn vị, báo cáo chính trị còn dài, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết ĐH nhiệm kỳ vừa qua chưa sát, chưa làm rõ được những yếu kém, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 chưa có tính chiến đấu cao, chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Một số đơn vị mới chỉ chuẩn bị được báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, còn thiếu dự thảo nghị quyết ĐH và chương trình hành động để trình ĐH thảo luận, quyết định.

Theo kế hoạch, ĐH cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30-6. Để tổ chức thành công ĐH đại trà, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài, nội bộ mất đoàn kết, cán bộ vi phạm kỷ luật, bảo đảm an ninh trật tự... nhằm ổn định tình hình của địa phương, đơn vị.

Theo Báo Thanh Hóa điện tử

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
Tin đã đăng
    Tin liên quan