Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.547
Online: 18
Đẩy mạnh phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4321/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phục hồi sản...