Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.352
Online: 22
Công tác Dân vận tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

Công tác Dân vận tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần... 18/10/2021
Triển khai quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Triển khai quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 7-10, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND, ngày 17-9-2021 của UBND tỉnh quy định về đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đấu giá bằng hình thức...
Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Kết luận số 10-TB/VPTW của lãnh đạo chủ chốt tại cuộc họp ngày 24/8 về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.