Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.418
Online: 42
Chỉnh đốn và phát triển là phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập

Chỉnh đốn và phát triển là phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một tất yếu lịch sử, đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời Đảng đã vạch ra tiến trình cho cách mạng Việt Nam. Từ đó cách mạng Việt Nam chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối “ như không có đường ra ”... 02/02/2023
Thanh Hóa là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước tại Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022

Thanh Hóa là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước tại Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Quyết định tặng 43 giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải thưởng sáng tạo Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2022. Thanh Hóa vinh dự là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước tại Giải thưởng lần...