Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.570
Online: 108
Tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh

Tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Công đoàn năm 2012. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Công đoàn được quan tâm,... 03/10/2022