Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.253
Online: 28
 • Công tác quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 215-CV/TU ngày 31/5/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả quan trọng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của huyện (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh); đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.
  24/09/2021 16:14:52
 • Một số kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho kinh tế hợp...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Giai đoạn 2013-2021, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh như: Đề án Phát triển khoa học công nghệ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, đã góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.
  24/09/2021 16:09:22
 • Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lập và trình duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 22/27 đơn vị (còn lại 05 đơn vị gồm: thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Như Thanh chưa phê duyệt).
  24/09/2021 16:05:09
 • UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gồm 1.141 dự án (mặt bằng quy hoạch), tổng diện tích đất thực hiện đấu giá 905,09 ha. Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2021 công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch đề ra: diện tích đã đấu giá 117,13 ha, bằng 12,95% kế hoạch và số tiền dự kiến thu được khoảng 7.570 tỷ đồng, bằng 40,12% kế hoạch.
  24/09/2021 16:02:43
 • Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lập và trình duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 22/27 đơn vị (còn lại 05 đơn vị gồm: thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Như Thanh chưa phê duyệt).
  23/09/2021 15:48:55
 • UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gồm 1.141 dự án (mặt bằng quy hoạch), tổng diện tích đất thực hiện đấu giá 905,09 ha. Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2021 công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch đề ra: diện tích đã đấu giá 117,13 ha, bằng 12,95% kế hoạch và số tiền dự kiến thu được khoảng 7.570 tỷ đồng, bằng 40,12% kế hoạch.
  23/09/2021 15:47:20
 • Tình hình trồng trọt trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Tổng diện tích gieo trồng 401,2 nghìn ha, bằng 98,6% KH, giảm 1,7% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực ước đạt 1.597,6 nghìn tấn, đạt 103,7% kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi, dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát nên sản xuất trồng trọt đạt kết quả khá toàn diện; giá trị, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ; đặc biệt là năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước tới nay (đạt 66,8 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha so với kế hoạch và tăng 2,3 tạ so với cùng kỳ), cụ thể:
  23/09/2021 15:41:33
 • Bổ sung quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Khu kinh tế Nghi Sơn (diện tích 106.000 ha) và 08 khu công nghiệp (với tổng diện tích 2.035 ha, bao gồm: KCN Lễ Môn 87 ha, KCN Đình Hương - Tây Bắc ga 180 ha, KCN Bỉm Sơn 566 ha, KCN Hoàng Long 286 ha, KCN Lam Sơn - Sao Vàng 550 ha, KCN Thạch Quảng 100 ha, KCN Ngọc Lặc 150 ha và KCN Bãi Trành 116 ha).
  23/09/2021 15:40:12
 • Huyện Triệu Sơn phấn đấu sản xuất 3.000 ha cây trồng vụ đông

  Theo kế hoạch, huyện Triệu Sơn sẽ gieo trồng khoảng 3.000 ha cây trồng vụ đông 2021-2022. Do đó, từ đầu tháng 9-2021 huyện đã tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu mùa, giải phóng đất và gieo trồng cây vụ đông.
  22/09/2021 16:22:14
 • Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
  22/09/2021 16:16:23