Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.522
Online: 0
 • Thực trạng quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện các Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/3/2003, số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004, số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; trong những năm qua, các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh đã được tập trung sắp xếp, chuyển đổi thành các công ty nông, lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng phòng hộ và thực hiện thu hồi đất của các nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý, trong đó:
  21/02/2024 15:50:38
 • Tình hình thực hiện Dự án đường dây 500kV đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án năng lượng trọng điểm, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có 02 dự án, gồm: Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa và Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đều do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Tình hình thực hiện dự án đến nay như sau:
  21/02/2024 15:50:36
 • Kênh dẫn vốn hiệu quả cho người nghèo, thu nhập thấp

  Những năm qua, Tài chính vi mô (TCVM) được xem là công cụ hữu hiệu trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Không đơn thuần cung cấp nguồn vốn vay, giúp các đối tượng khách hàng là hộ nghèo, thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ tài chính và phi tài chính để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hơn hết, nguồn vốn vay của TCVM góp phần giúp khách hàng nâng cao năng lực, tự tin, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình, xã hội.
  21/02/2024 15:07:05
 • Như Thanh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Như Thanh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
  21/02/2024 15:05:21
 • Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 02 năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 16/02/2024, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong các loại cây trồng vụ Đông với diện tích đạt 47,1 nghìn ha; thu hoạch sắn nguyên liệu ước đạt 8,1 nghìn ha, bằng 96,1% diện tích; mía nguyên liệu đạt 7,7 nghìn ha, bằng 62% diện tích. Vụ Xuân, toàn tỉnh đã gieo trồng được 145,4 nghìn ha, đạt 76,1% kế hoạch; trong đó lúa đã gieo trồng được 113,6 nghìn ha, đạt 101% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định; các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 theo kế hoạch.
  20/02/2024 16:36:49
 • Kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 02/2024, cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng, phong phú phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, quản lý các cơ sở lưu trú du lịch nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật. Đã thành lập đoàn kiểm tra 15 di tích, tại 09 địa phương (Đền Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn, huyện Thường Xuân; Phủ Na, huyện Như Thanh; đền Nưa, Am Tiên, huyện Triệu Sơn; Đền Độc Cước, Cô Tiên, thành phố Sầm Sơn; đền Hàn Sơn, Cô Bơ, huyện Hà Trung; đền Sòng Sơn, Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn; đền Phố Cát, huyện Thạch Thành; Chùa Thông, Chùa Tường Vân, huyện Vĩnh Lộc; đền Quang Trung, thị xã Nghi Sơn).
  20/02/2024 16:36:46
 • Kết quả hoạt động của Cục Hải quan Thanh Hóa trong tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ ngày 15/01/2024 đến 16/02/2024, có 1.058 lượt phương tiện và 7.393 lượt người xuất nhập cảnh qua các cảng, cửa khẩu quốc tế của tỉnh, gồm: 177 lượt tàu và 3.241 lượt người xuất nhập cảnh qua đường biển, 881 lượt ô tô và 4.152 lượt người xuất nhập cảnh qua đường bộ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 1.501 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, gồm: 270 lượt tàu biển, tăng 75,3% và 1.231 lượt ô tô, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2023; có 10.871 lượt người xuất nhập cảnh, gồm: 5.026 lượt qua đường biển, tăng 73,4% và 5.845 lượt qua đường bộ, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023.
  20/02/2024 16:36:42
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phân bổ, giải ngân kế...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 07/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1067/BKHĐT-TH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện việc phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, theo đó:
  20/02/2024 16:11:39
 • Một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Nghị quyết quy định 08 nhóm cơ chế, chinh sách đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi chung là các chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau:
  20/02/2024 15:57:45
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình sản xuất tại các huyện Thọ Xuân và Lang Chánh

  Ngày 19/2, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các huyện Thọ Xuân và Lang Chánh.
  20/02/2024 15:38:24