Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.742
Online: 48
 • Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
  27/07/2022 16:22:20
 • Kết luận phiên thứ Nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chiều ngày 26-7-2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thứ Nhất. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và phát biểu khai mạc, kết luận phiên họp. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
  27/07/2022 15:42:46
 • Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ nhất

  Chiều 26-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
  27/07/2022 15:17:30
 • Tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Sáu tháng đầu năm 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:
  20/07/2022 16:52:51
 • Đã xử lý kỷ luật 18 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 22 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.
  08/07/2022 14:49:51
 • Kiên quyết không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực

  Tổng Bí thư nêu rõ: Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức; liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ thật kiên quyết, không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả.
  30/06/2022 15:29:04
 • Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 02/6/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quy định số 67-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  06/06/2022 15:23:15
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/5/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại phiên họp ngày 30/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban.
  01/06/2022 07:35:35
 • Tình hình thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
  13/05/2022 14:16:30
 • Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế,...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên hầu hết các mặt, lĩnh vực công tác. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
  13/05/2022 14:13:44