Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.401
Online: 32
 • Công tác phòng, chống tham nhũng của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
  01/10/2021 16:08:15
 • Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Quý III/2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, kết quả như sau:
  24/09/2021 16:16:06
 • Phòng, chống tham nhũng đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

  Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của Nhân dân.
  14/09/2021 10:57:44
 • Tình hình thực hiện thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư dự án của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  ​(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 899-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiến hành thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư dự án của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cơ bản hoàn thành đối với 231 dự án thuộc diện thanh tra trên địa bàn tỉnh (gồm 145 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 86 dự án trong lĩnh vực sản xuất); trong đó, 222 dự án đã có kết luận thanh tra, 09 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kết luận thanh tra. Kết quả: Có 52 dự án đã hoàn thành; 55 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa chậm tiến độ; 45 dự án chậm tiến độ nhưng chưa quá 24 tháng (chưa vi phạm pháp luật đất đai); 79 dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm Điều 64, Luật Đất đai 2013 (gồm 73 dự án đã chậm tiến độ quá 24 tháng, 06 dự án không sử dụng đất quá 12 tháng liên tục).
  08/09/2021 09:20:42
 • Phòng chống tham nhũng: Quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên

  Thống nhất phương hướng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm, những vụ án lớn, những vụ án mà tác động nguy hiểm, để làm răn đe cho các cơ quan, các địa phương khác.
  06/08/2021 15:22:25
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

  Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Phiên họp thứ 20 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
  05/08/2021 15:29:19