Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.520
Online: 48
 • Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa.
  20/03/2023 16:29:38
 • Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực; cụ thể như sau:
  24/02/2023 10:59:15
 • Một số kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã in ấn, phát hành 20.384 tài liệu, ấn phẩm về PCTN, tiêu cực; đăng tải, phát sóng 180 tin, bài về đấu tranh PCTN, tiêu cực trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
  30/12/2022 14:05:34
 • Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của thành phố Sầm Sơn năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
  08/12/2022 08:23:17
 • Kết quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Thanh Hóa năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:
  05/12/2022 16:42:28
 • ĐBQH Lê Thanh Hoàn thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 8-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
  08/11/2022 15:22:19
 • Tình tình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (2013), đạt kết quả quan trọng. Hằng năm, căn cứ Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, công khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các bảng tin nội bộ của các ngành, địa phương và trên các ấn phẩm báo chí.
  28/10/2022 14:10:36
 • Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1068-CV/BTGTU gửi Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thế cấp tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
  12/10/2022 15:46:37
 • Chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng…
  04/10/2022 15:00:15
 • Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
  27/07/2022 16:22:20