Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.450
Online: 64
  • Công tác Dân vận tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

    Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua, phấn đấu vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
    18/10/2021 15:31:14
  • Hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang

    Thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành và lực lượng vũ trang. Thông qua chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
    27/03/2020 22:09:14