Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.296
Online: 0
  • Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

    (ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
    30/03/2020 08:59:04