Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.509
Online: 37
 • Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Về trồng trọt: Đến ngày 03/11/2022, toàn tỉnh đã gieo trồng vụ Đông 36.472,1ha, bằng 79,3% kế hoạch; trong đó: ngô 12.639,4ha, bằng 84,3% kế hoạch; lạc 1.188,9ha, bằng 79,3% kế hoạch; khoai lang 1.713,2ha, bằng 63,5% kế hoạch; rau đậu các loại và cây khác 20.930,6ha, bằng 78,1% kế hoạch.
  04/11/2022 16:26:08
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

  Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta đã có những quy định chặt chẽ về công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, bổ nhiệm. Nhưng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo vẫn có những người chưa phát huy được năng lực bản thân, trình độ còn yếu kém hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật. Vì vậy, Đảng đặt ra yêu cầu cán bộ “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. Tuy nhiên, trong thực tế rất ít cán bộ thực hiện yêu cầu này. Điều đó cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện các quy định để từ chức trở thành việc thường xuyên và là điều bình thường trong công tác cán bộ.
  20/10/2022 14:51:45
 • Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

  Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.
  06/05/2022 15:04:38
 • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng: Truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19...

  Ngay trong chiều 24-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có mặt tại huyện Nông Cống để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch liên quan đến ca bệnh phát hiện tại xã Tế Nông.
  25/08/2021 08:15:28
 • KHƠI DẬY VÀ PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG 8, QUỐC KHÁNH 02-9, Ý CHÍ VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN MẠNH MẼ, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Vào những ngày thu lịch sử cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trở thành “một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta” , đưa “Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ý nghĩa của cuộc Cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Đó là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến thối nát trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á” . Thắng lợi vĩ đại đó, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02-9-1945 đã làm thay đổi số phận đất nước ta từ nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập; Nhân dân ta từ kiếp sống nô lệ, tủi nhục, lầm than, trong cảnh “Non sông thẹn với nước nhà, Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu” , trở thành chủ nhân thật sự của đất nước, được làm chủ vận mệnh của mình.
  23/08/2021 08:41:15
 • Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Chiều 28-6, Văn phòng Quốc hội phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
  29/06/2021 08:52:52
 • Phó Bí thư Tỉnh ủyTrịnh Tuấn Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa

  Ngày 13-6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa.
  14/06/2021 17:06:54
 • Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

  Sáng 14-6, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.
  14/06/2021 16:55:40
 • Nếu không có vaccine phòng COVID-19, nhiều quốc gia sẽ lỡ nhịp với kinh tế

  Việt Nam đề xuất đưa việc chia sẻ và tiếp cận công bằng nguồn vaccine phòng COVID-19 vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 (AIPA-42) dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021 tại Brunei Darussalam.
  10/06/2021 16:03:25
 • Nếu không có vaccine, nhiều quốc gia sẽ lỡ nhịp với kinh tế thế giới

  Việt Nam đề xuất đưa việc chia sẻ và tiếp cận công bằng nguồn vaccine vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021.
  09/06/2021 15:12:20