Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.593
Online: 82
 • Một số kết quả hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong 3 tháng đầu năm 2023, hệ thống dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp đã chủ động nắm tình hình đời sống Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.
  27/03/2023 16:00:46
 • Một số kết qủa hoạt động Công đoàn tháng 02 năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Tháng 02/2023, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); kỷ niệm 76 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2023).
  06/03/2023 14:51:06
 • Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 100-KH/BDVTU ngày 28/2/2023 về thực hiện đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2023.
  06/03/2023 08:28:47
 • Kết quả công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh tháng 02/2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình nhân và dư luận xã hội; tổ chức cấp phát 10.100 tờ Báo Đại đoàn kết cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng đặc biệt khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội cho hơn 400 cán bộ MTTQ cơ sở.
  22/02/2023 11:19:04
 • Một số kết quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Toàn tỉnh hiện có 5.174 hội quần chúng hoạt động trên các lĩnh vực; trong đó có 116 hội phạm vi hoạt động trong tỉnh; 328 hội phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố; 4.730 hội phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Tổng số hội viên của các hội quần chúng hơn 3,2 triệu người. Số người làm việc chuyên trách tại các hội quần chúng 2.988 người, trong đó: có 77 người thuộc biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (thuộc các hội phạm vi hoạt động trong tỉnh); 2.911 người làm việc tại các hội theo hình thức hợp đồng lao động.
  10/02/2023 16:18:57
 • Tiến độ tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 05-TTr/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; thực hiện các bước quy trình, công tác nhân sự theo đúng quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Hội nông dân cấp dưới chuẩn bị tổ chức đại hội; lựa chọn từ 01 - 02 chi hội nông dân và 01 tổ chức cơ sở hội tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
  10/02/2023 16:17:48
 • Một số kết quả thực hiện Phong trào thanh niên tình nguyện năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; có 19.540 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện; thu hút trên 120.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.
  11/01/2023 10:03:11
 • Kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Về giám sát và phản biện xã hội: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt với 25 nội dung giám sát, trong đó: MTTQ tỉnh thực hiện giám sát 06 nội dung, Liên đoàn Lao động tỉnh 04 nội dung, Hội Nông dân tỉnh 02 nội dung, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 04 nội dung, Tỉnh đoàn 05 nội dung, Hội Cựu chiến binh tỉnh 04 nội dung.
  30/12/2022 14:06:46
 • Kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã tích cực tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
  20/12/2022 15:23:04
 • Hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 10/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2022); tổ chức Lễ tôn vinh "Công nhân giỏi xứ Thanh” và “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh”. Các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn II; đến ngày 17/10/2022, Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc với 250.919 sáng kiến tham gia.
  20/10/2022 08:00:09