Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.153
Online: 25
 • Một số kết quả nổi bật của công tác Mặt trận 9 tháng năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập trung chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành 120 văn bản, phát hành trên 1.000 bộ tài liệu, tổ chức 81 lớp tập huấn về công tác bầu cử cho 8.900 lượt cán bộ MTTQ các cấp...
  24/09/2021 16:06:35
 • Một số kết quả nổi bật của công tác Mặt trận 9 tháng năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập trung chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành 120 văn bản, phát hành trên 1.000 bộ tài liệu, tổ chức 81 lớp tập huấn về công tác bầu cử cho 8.900 lượt cán bộ MTTQ các cấp...
  23/09/2021 15:50:32
 • Một số kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn Quý III năm 2021.

  (Thanhoa.dcs.vn): Trong quý III/2021, hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đạt hiệu quả thiết thực; các cấp công đoàn tập trung, đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”; tổ chức tặng quà cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp với 8.900 xuất quà với tổng giá trị 801 triệu đồng; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 39 nhà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.415 triệu đồng.
  23/09/2021 15:45:53
 • Kết quả công tác hội và phong trào nông dân tháng 8 năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của hội viên, nông dân về ảnh hưởng của dịch Covid-19, tham gia giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vận động hội viên, nông dân bàn giao đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn...
  01/09/2021 10:10:35
 • Kết quả Đại hội Hội Phụ nữ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội cho 750 cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội cho 65 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện về Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.
  01/09/2021 09:44:30
 • Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn đã lựa chọn nội dung phù hợp, hình thức linh hoạt trong tổ chức triển khai các các phong trào, chương trình hoạt động đạt kết quả. Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn - hội - đội được quan tâm, trong tháng đã mở 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 1.342 cán bộ đoàn - hội - đội cơ sở và bí thư chi đoàn; tổ chức cho 4.000 thanh niên được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn và 2.316 đoàn viên mới được kết nạp.
  20/08/2021 17:00:27
 • Tình hình công nhân lao động trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Tính đến ngày 12/8/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đang trực tiếp quản lý 644 công đoàn cơ sở thuộc các loại hình doanh nghiệp, với 215.303 đoàn viên là công nhân, lao động (CNLĐ). Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động ổn định và đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động, có những bộ phận liên tục làm thêm từ 2 - 4 giờ/ngày (đều được người lao động đồng ý); quan hệ lao động trong các doanh nghiệp và tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, CNLĐ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp tăng ca, tăng giờ quá quy định, có doanh nghiệp tăng ca nhưng không thực hiện chi trả tiền làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật cho CNLĐ (như Công ty TNHH May Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa), Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho CNLĐ. Hiện nay, toàn tỉnh có 9.601 CNLĐ tại các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19; có 3.327 CNLĐ đang nghỉ việc, trong đó có 984 người nghỉ việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (gồm: 07 F1 và 977 F2), 2.343 người nghỉ việc theo bố trí của doanh nghiệp (có 2.323 người nghỉ việc được hưởng lương, 11 người nghỉ việc không được hưởng lương và 09 người nghỉ việc trừ vào phép năm).
  20/08/2021 17:00:23
 • Tình hình hoạt động, phong trào phụ nữ tháng 8 năm 2021

  (Thanhhoa.dcs.vn): Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cấp hội đã tổ chức 37.211 bài tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh, 20.653 bài viết tuyên truyền trên facebook, zalo của hội, phát 25.144 tờ rơi, treo 3.024 pano, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phát miễn phí trên 246.000 khẩu trang, 7.147 chai nước rửa tay sát khuẩn, bình xịt khuẩn, 1.387 bánh xà phòng, gần 2.000 mũ chắn giọt bắn và các vật dụng y tế khác cho hội viên phụ nữ và cộng đồng. Các cấp hội vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với số tiền trên 12 tỷ đồng.
  20/08/2021 16:33:00
 • Kết quả Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phát triển doanh nghiệp, doanh nhân

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. MTTQ và các đoàn thể đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền; đồng thời tích cực tham gia phản biện, góp ý kiến hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định “4 tăng - 2 giảm - 3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian xử lý nhiều thủ tục hành chính so với quy định...; đến nay tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt trên 82%, đăng ký thuế điện tử đạt 97%, khai thuế điện tử đạt trên 98%, nộp thuế điện tử đạt trên 95%... Phối hợp với các sở, ngành đề xuất hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng 16 điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam”; phối hợp tổ chức 182 hội chợ thương mại, trong đó có 156 hội chợ do doanh nghiệp tự tổ chức bằng nguồn xã hội hóa... Những kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã góp phần tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
  20/08/2021 16:27:15