Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.558
Online: 23
 • Tài liệu thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2022

  Tài liệu thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa
  30/05/2022 13:56:15
 • Đẩy mạnh phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4321/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp của tỉnh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, gồm 16 thành viên, Sở Công Thương là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
  04/11/2021 13:46:31
 • Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Kết luận số 10-TB/VPTW của lãnh đạo chủ chốt tại cuộc họp ngày 24/8 về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.
  25/08/2021 09:31:13