Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.213
Online: 30
 • Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 14898/UBND-VX về điểu chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nội dung Công văn nêu rõ:
  24/09/2021 16:37:21
 • Tình hình công tác bảo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, Sở Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 93 cơ sở; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cho 01 cơ sở; tiếp nhận bản tự công bố sản phẩn đối với 26 sản phẩm; tiến hành lấy mẫu giám sát 760 mẫu thực phẩm. Chủ trì, thành lập 14 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 02 đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm; tiến hành thanh tra, kiểm tra 279 cơ sở, qua đó phát hiện, xử phạt 19 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 87 triệu đồng.
  24/09/2021 16:23:24
 • Công tác quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Toàn tỉnh hiện có 62 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), gồm: 12 trường cao đẳng (07 trường công lập, 05 trường tư thục), 17 trường trung cấp (11 trường công lập, 06 trường tư thục), 33 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (24 trung tâm GDNN - GDTX công lập cấp huyện, 03 trung tâm công lập thuộc tổ chức chính trị - xã hội và 06 trung tâm tư thục); ngoài ra còn có 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN.
  24/09/2021 16:21:17
 • Một số kết quả hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả, chất lượng và nhân ra diện rộng nhiều hoạt động nhân đạo với tổng trị giá các hoạt động gần 39 tỷ đồng, giúp đỡ trên 100.000 lượt đối tượng, đạt 85% kế hoạch. Các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo tiếp tục được duy trì và triển khai có hiệu quả. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021 đã vận động, tặng quà và giúp đỡ các đối tượng với tổng giá trị 19.393 triệu đồng; trong “Tháng Nhân đạo” đã trợ giúp cho 9.689 lượt người với tổng trị giá 4.814 triệu đồng.
  24/09/2021 16:17:41
 • Công tác quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 215-CV/TU ngày 31/5/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả quan trọng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của huyện (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh); đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.
  24/09/2021 16:14:52
 • Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh "Sống khổ bên đê tả Sông Càn".

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 14/8/2021, Báo Đại đoàn kết có bài "Sống khổ bên đê tả Sông Càn" phản ánh về tuyến đê tả Sông Càn, đoạn đi qua xã Nga Điền, huyện Nga Sơn không được đầu tư kiên cố hóa; điều này khiến cho 843 hộ dân của 3 thôn 3, 4, 5 luôn phải sống trong tình cảnh bụi bay mù mịt vào mùa khô và nỗi lo ngập lụt vào mùa lũ.
  24/09/2021 16:13:40
 • Tình hình thực hiện các chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh còn 21.923 hộ nghèo (chiếm 2,2%); 66.476 hộ cận nghèo (chiếm 6,66%). Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người cận nghèo. Phối hợp tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và thực hiện giao chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, người cận nghèo năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh năm 2021 giảm từ 0,6% trở lên (năm 2021 phải giảm 5.931 hộ nghèo).
  24/09/2021 16:12:15
 • Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở 03 lớp phục dựng, truyền dạy các loại hình văn hóa dân gian cho các khu, điểm du lịch thuộc Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2021.
  24/09/2021 16:11:00
 • Một số kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho kinh tế hợp...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Giai đoạn 2013-2021, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh như: Đề án Phát triển khoa học công nghệ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, đã góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.
  24/09/2021 16:09:22
 • Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 9/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động hiệu quả 15 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp tem điện tử truy xuất nguồn gốc và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, góp phần tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời hình thành được mối liên kết giữa sản xuất - cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, tạo tiền đề cho chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững.
  24/09/2021 16:07:44