Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.667
Online: 34
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8/2022, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa; chuẩn bị hiện trường, cây giống để tổ chức trồng rừng vụ thu năm 2022; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.777 tấn, thu mua thủy sản đạt 9.200 tấn; chế biến nước mắm đạt 800.000 lít.
  09/09/2022 16:09:40
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8/2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa; toàn huyện gieo trồng được 5.648 ha, bằng 92,6% kế hoạch; giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 119,5 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 3.815 tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu đánh bắt, tàu hậu cần đánh bắt vùng khơi theo Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
  08/09/2022 08:37:21
 • Một số kết quả phát triển kinh tế của thành phố Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực; đã tích tụ 48 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bằng 80% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đạt 34.486,58 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
  06/09/2022 15:13:58
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ thu mùa; đã trồng mới 02 ha cây gai xanh tại xã Bình Lương, nâng diện tích cây gai xanh toàn huyện lên 10,65 ha; trồng mới 04 ha chanh leo tại xã Xuân Hòa, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.258,9 ha.
  06/09/2022 15:06:19
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Như Xuân đã tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ thu mùa; thực hiện trồng mới 02 ha cây gai xanh tại xã Bình Lương, đến nay diện tích trồng cây gai xanh toàn huyện đạt 10,65 ha; trồng mới 04 ha chanh leo tại xã Xuân Hòa, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.258,9 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, an ninh rừng được giữ vững, không để xảy ra cháy rừng; đến nay diện tích rừng trồng của huyện là 1.250 ha, bằng 83,3% kế hoạch.
  30/08/2022 15:03:49
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

  Ngày 18-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
  19/08/2022 11:05:04
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

  Ngày 17-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức, cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.
  17/08/2022 16:35:15
 • Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Tổng diện tích đã gieo trồng vụ thu mùa trên địa bàn huyện đạt 3.764 ha, bằng 99,51% kế hoạch; đã thực hiện tích tụ được 370,4 ha đất để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bằng 82,3% kế hoạch; đã trồng 5,2 ha cây gai xanh; xây dựng thêm 4.000 m2 nhà màng, nâng tổng diện tích nhà màng, nhà lưới toàn huyện lên hơn 60.000 m2; trồng mới 144 ha rừng tập trung, nâng tổng diện tích trồng rừng toàn huyện lên 758 ha, bằng 75,8% kế hoạch.
  08/08/2022 09:18:18
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Bá Thước.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7 năm 2022, các cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.
  04/08/2022 17:08:35
 • Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
  27/07/2022 16:22:20