Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.113
Online: 31
 • Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Quý III/2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, kết quả như sau:
  24/09/2021 16:16:06
 • Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

  Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đạt kết quả quan trọng. Các cấp ủy đã tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 477 lượt tổ chức đảng, 5.113 lượt đảng viên, trong đó có 178 đảng ủy viên và 1.103 chi ủy viên; tiến hành giám sát 503 lượt tổ chức đảng, 4.061 lượt đảng viên, trong đó có 174 đảng ủy viên, 721 chi ủy viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng, kết luận vi phạm 04 tổ chức, phải thi hành kỷ luật 02 tổ chức; kiểm tra 154 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 01 huyện ủy viên và nguyên 01 huyện ủy viên, 18 đảng ủy viên và 33 chi ủy viên, kết luận vi phạm 143 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 117 trường hợp.
  16/09/2021 16:05:33
 • Phòng, chống tham nhũng đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

  Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của Nhân dân.
  14/09/2021 10:57:44
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Tháng 8 năm 2021, trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19; song, với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố Thanh Hóa, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.884 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt 22.120 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 ước đạt 5.533 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng ước đạt 40.783 tỷ đồng, bằng 62,7% so với kế hoạch; số lượt khách đến thành phố đạt 5.520 lượt, giảm 94% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 4,3 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được duy trì, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong tháng ước đạt 144,323 triệu USD, tăng 38,2% so cùng kỳ; lũy kế 8 tháng, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 823,006 triệu USD, tăng 21,6% so cùng kỳ. Sản xuất vụ thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng đạt 4.050,3 ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đông Vinh.
  14/09/2021 10:10:54
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Thiệu Hóa.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8 năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã công bố hết dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; chỉ đạo các đơn vị duy trì sản xuất vùng rau an toàn tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGap. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 148,72 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 19 dự án; chuẩn bị triển khai đầu tư 22 dự án; bố trí vốn thực hiện 17 chương trình, hạng mục dự án; thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 49 doanh nghiệp, đạt 106,5% kế hoạch; đã giải ngân 68,3 tỷ đồng vốn đầu tư công từ vốn ngân sách tỉnh giao, đạt 84%; giải ngân 11,3 tỷ đồng vốn sự nghiệp tỉnh có tính chất đầu tư, đạt 23%. Thu ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt hơn 41,9 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt trên 202 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán tỉnh giao. Xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp khai thác cát trái phép, với số tiền phạt 15,5 triệu đồng.
  08/09/2021 16:48:04
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng, huyện Như Xuân đã gieo trồng 3.232,6ha cây trồng vụ thu mùa, bằng 100,7% kế hoạch, trong đó diện tích lúa gieo trồng 2.294,2ha, ngô 232,7ha, lạc, vừng 32,8ha, rau, đậu các loại 269,2ha và các loại cây trồng khác 357,3ha; diện tích cây cao su đang cho khai thác là 2.136ha, sản lượng mủ khai thác lũy kế 8 tháng năm 2021 đạt 515,5 tấn (giá mủ quy khô hiện tại 30.300 đồng/kg); diện tích rừng trồng lũy kế đến nay là 958,5 ha, bằng 63,9% kế hoạch, diện tích khai thác 906 ha, bằng 69,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 272,4 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại, dịch vụ trong tháng 8 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Công tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường, đã phát hiện, xử lý 04 vụ vi phạm, phạt tiền 03 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 4,6 triệu đồng.
  08/09/2021 09:37:00
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bỉm Sơn

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 8 tháng ước đạt 18.618 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 12.967,6 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 5.468,8 tỷ đồng, tăng 10,6%; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 181,6 tỷ đồng, tăng 2%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 4.140 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 83,4 triệu USD, bằng 62,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 55% so kế hoạch. Thành lập mới 51 doanh nghiệp, bằng 64% so kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 112,341 tỷ đồng, bằng 28,1% so với dự toán và bằng 121,6% so với cùng kỳ.
  08/09/2021 09:26:33
 • Tình hình thực hiện thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư dự án của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  ​(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 899-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiến hành thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư dự án của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cơ bản hoàn thành đối với 231 dự án thuộc diện thanh tra trên địa bàn tỉnh (gồm 145 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 86 dự án trong lĩnh vực sản xuất); trong đó, 222 dự án đã có kết luận thanh tra, 09 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kết luận thanh tra. Kết quả: Có 52 dự án đã hoàn thành; 55 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa chậm tiến độ; 45 dự án chậm tiến độ nhưng chưa quá 24 tháng (chưa vi phạm pháp luật đất đai); 79 dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm Điều 64, Luật Đất đai 2013 (gồm 73 dự án đã chậm tiến độ quá 24 tháng, 06 dự án không sử dụng đất quá 12 tháng liên tục).
  08/09/2021 09:20:42
 • Tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lộc

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8 năm 2021, huyện Vĩnh Lộc gieo trồng 5.705,3ha vụ thu mua, bằng 97,31% kế hoạch, tăng 0,51% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích lúa 4.431,1ha, bằng 99,71% kế hoạch; ngô 525,1 ha, bằng 121,27% kế hoạch... Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 161 tấn, tăng 8,78% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 213,7 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ, như: bánh kẹo các loại tăng 7,37%; quần áo may sẵn tăng 2,75%; miến các loại tăng 2,56%; giò, chả các loại tăng 1,61%; gạo xay sát tăng 1,06%...
  01/09/2021 09:57:55
 • Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Mường Lát

  (Thanhhoa.dcs.vn): Huyện Mường Lát có 01 thị trấn và 07 xã. Trong 5 năm qua, cấp ủy và chính quyền trong huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cấp xã. Đến nay, toàn huyện có 175 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên 141 người (tăng 98 người so với năm 2015, trong đó có 01 người có trình độ trên đại học), trung cấp 33 người (giảm 95 người), chưa qua đào tạo 01 người (giảm 11 người); tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 85% (tăng 37,5%), đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạnh chuyên viên chiếm trên 65% (tăng 45%), có trình độ tin học từ chứng chỉ A trở lên chiếm trên 90% (tăng 40%), có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trên 60%.
  17/08/2021 15:22:05