Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.163
Online: 0
 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
  20/02/2024 16:12:02
 • Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 07/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3118-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thị xã, thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  16/02/2024 16:18:35
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa tháng 01 năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngay từ đầu năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 112,8 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tiêu dùng, mua sắm của Nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
  31/01/2024 16:34:52
 • Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thanh Hóa nằm ở cực Bắc Trung bộ, là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước. Phía Bắc giáp 03 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Đông giáp Biển Đông với chiều dài 102 km bờ biển; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) có chiều dài đường biên giới 213,604 km. Thanh Hóa có đầy đủ 3 vùng địa lý: Miền núi, trung du, đồng bằng và ven biển, với diện tích tự nhiên 11.120 km2, dân số trên 3,7 triệu người, bao gồm 07 dân tộc anh em (Kinh, Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông, Khơ Mú). Về đơn vị hành chính, Tỉnh có 27 huyện, thị xã, thành phố (02 thành phố, 02 thị xã, 23 huyện), 559 xã, phường, thị trấn (60 phường, 30 thị trấn và 469 xã); trong đó khu vực miền núi có 11 huyện, 175 xã, thị trấn, diện tích gần 8.000 km2, dân số trên 01 triệu người (gần 700.000 đồng bào dân tộc thiểu số).
  18/01/2024 10:45:50
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  (Thanhhoa.dcs.vn): Những năm qua, việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo được chuyển biến tích cực; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát được tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chủ trương của Đảng.
  27/12/2023 16:30:10
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 3,05%, đứng thứ 20/27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,33 triệu đồng, tăng 3,56 triệu đồng so với năm 2022 và đứng thứ 11/27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 642,2 tỷ đồng, vượt 15,21% dự toán tỉnh giao (trong đó thu tại địa bàn ước đạt 224,58 tỷ đồng, vượt 32,69% dự toán).
  27/12/2023 15:32:29
 • Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, phòng, đơn vị, các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), đạt kết quả tích cực.
  15/12/2023 09:28:39
 • Một số kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện Thọ Xuân năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đạt được kết quả tích cực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 6,3%, đứng thứ nhất trong vùng và đứng thứ 02 trong tỉnh (sau thành phố Sầm Sơn 7,95%), tăng 02 bậc so với năm 2022, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 5,67%; dịch vụ tăng 8,92%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng/người/năm, tăng 5,9 triệu đồng so với năm 2022. Có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 11 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 32 sản phẩm.
  13/12/2023 16:44:59
 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Theo kết quả đánh giá của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa, điểm đánh giá công tác PCTN tỉnh đạt 72/100 điểm, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành; là một trong 15 địa phương đạt từ 70 điểm trở lên; vẫn duy trì kết quả khá tốt, nằm trong nhóm có điểm số cao so với bình quân chung của cả nước (cao hơn điểm bình quân chung cả nước là 5,94 điểm), điểm số cao hơn so với năm 2021. Cụ thể:
  12/12/2023 10:15:58
 • Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Thanh Hóa năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, phòng, đơn vị, các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:
  12/12/2023 09:08:33