Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.496
Online: 24
 • Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa.
  20/03/2023 16:29:38
 • Tình hình phát triển kinh tế của huyện Yên Định tháng 02 năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 02/2023, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu kế hoạch năm 2023.
  06/03/2023 08:34:28
 • Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực; cụ thể như sau:
  24/02/2023 10:59:15
 • Một số kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã in ấn, phát hành 20.384 tài liệu, ấn phẩm về PCTN, tiêu cực; đăng tải, phát sóng 180 tin, bài về đấu tranh PCTN, tiêu cực trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
  30/12/2022 14:05:34
 • Huyện Hà Trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

  Trong 2 ngày (22 và 23-12), HĐND huyện Hà Trung đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
  23/12/2022 14:29:16
 • Một số kết quả phát triển kinh tế của huyện Lang Chánh năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 12,1%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,2 triệu đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
  12/12/2022 16:39:08
 • Tình hình phát triển kinh tế của huyện Yên Định năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,5 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021.
  12/12/2022 07:50:46
 • Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của thành phố Sầm Sơn năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
  08/12/2022 08:23:17
 • Kết quả phát triển kinh tế của huyện Quảng Xương năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,8%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 20,8%, giảm 0,5% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%, giảm 0,5%; dịch vụ thương mại chiếm 39%, tăng 1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng.
  08/12/2022 08:21:44
 • Kết quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Thanh Hóa năm 2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:
  05/12/2022 16:42:28