Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.438
Online: 68
 • 12 khoản tiền của người lao động sẽ tăng khi tăng lương cơ sở

  Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do vậy, một số chế độ chính sách dành cho người lao động cũng sẽ tăng.
  29/03/2023 16:07:45
 • Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc lĩnh vực nội vụ

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 05/UBND- THKH ngày 03/01/2023 về việc giao giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; sở Nội vụ đã nghiên cứu, xem xét một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả như sau:
  29/03/2023 15:41:34
 • Tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  (Thanhhoa.dcs.vn): Sở Giao thông vận tải vừa ban hành Công văn số 1491/SGTVT-QLVT ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
  29/03/2023 15:40:20
 • Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; nhiều di tích được đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc và giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Thanh Hóa, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp Nhân dân.
  29/03/2023 15:38:42
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Quý I/2023, các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, tăng so với cùng kỳ năm 2022; chất lượng dịch bưu chính, viễn thông, CNTT được nâng cao, phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của người dân. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
  29/03/2023 15:36:45
 • Tình hình cơ sở hạ tầng, nhân lực giáo dục mầm non các khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung phát triển mạng lưới giáo dục mầm non tại các khu vực khó khăn, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Tại các khu vực khó khăn của tỉnh hiện có 111 trường mầm non công lập với 344 điểm trường trên địa bàn 12 huyện, thị xã (các huyện: Mường Lát 10 trường, Quan Hóa 17 trường, Quan Sơn 15 trường, Bá Thước 24 trường, Lang Chánh 11 trường, Thạch Thành 01 trường, Thường Xuân 17 trường, Như Xuân 06 trường, Như Thanh 04 trường, Hậu Lộc 02 trường, Triệu Sơn 02 trường và thị xã Nghi Sơn 02 trường).
  29/03/2023 15:35:34
 • Đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

  Sau gần 01 năm thực hiện mục tiêu giai đoạn 2022-2023 về phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNeID trên cơ sở mở rộng, tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử... (theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030), toàn quốc đã có 12.275/13.047 cơ sở khám chữa bệnh triển khai bằng CCCD gắn chíp tích hợp Bảo hiểm y tế (đạt 94,08%); với 18.541.860 công dân sử dụng CCCD đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc.
  29/03/2023 15:34:22
 • Tình hình các dịch bệnh và hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý I năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Y tế và các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid-19; chú trọng công tác tiêm chủng và kiểm soát các dịch bệnh phát sinh trong mùa Đông Xuân; tăng cường tiêm bù mũi các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td); thực hiện tốt công tác giám sát và phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp trên toàn địa bàn tỉnh.
  29/03/2023 15:32:49
 • Đề nghị các ngân hàng thương mại hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, lĩnh vực y tế sẽ trở thành 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh.
  29/03/2023 15:30:45
 • Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023 về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3915/UBND-KSTTHCNC ngày 27/3/2023 yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
  29/03/2023 15:29:02