Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.632
Online: 161
 • Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

  (Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 14519/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
  03/10/2022 16:23:54
 • Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn; người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  03/10/2022 16:19:05
 • Tình hình triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

  (Thanhhoa.dcs.vn): Về quản lý rừng bền vững: Toàn tỉnh có 50 chủ rừng Nhà nước phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích 219.757 ha, đến nay đã có 16/50 chủ rừng gồm: 08 Ban quản lý Rừng phòng hộ; 08 Ban Quản lý Rừng đặc dụng xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích gần 170.00 nghìn ha. Đã có 15 chủ rừng đã được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và 01 chủ rừng đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (Ban Quản lý di tích lịch sử Hàm Rồng). Còn lại 34 đơn vị chủ rừng Nhà nước chưa xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; chủ yếu là các đơn vị vũ trang, đơn vị có diện tích rừng ít chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện.
  03/10/2022 16:12:13
 • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3282/QD-UBND về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; gồm 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp:
  03/10/2022 16:00:17
 • Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã được Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy xác định là một trong những chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, đối với tỉnh Thanh Hoá, tỷ lệ bao phủ BHYT phải đạt được chỉ tiêu cụ thể là: Năm 2022 đạt 91,75%, năm 2023 đạt 92,5%, năm 2024 đạt 93,75%, năm 2025 đạt 95%.
  03/10/2022 15:54:41
 • Tình hình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành 38/38 nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2022; triển khai nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời công việc của tổ chức, công dân; kết quả cụ thể như sau:
  03/10/2022 15:52:25
 • Kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 9/2022, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Đến ngày 18/9/2022, toàn tỉnh đã thu nhận được 3.023.621 hồ sơ CCCD; nhận và trả 2.703.582 thẻ CCCD cho công dân; thu nhận được 306.712 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.
  03/10/2022 15:48:01
 • Ứng phó với mưa lớn, Quảng Xương khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu

  Từ ngày 23 đến 29-9 trên địa bàn huyện Quảng Xương xảy ra mưa với lượng trung bình từ 90-121 mm. Mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch cây trồng vụ thu mùa và tiến độ gieo trồng cây vụ Đông năm 2022-2023.
  30/09/2022 15:19:32
 • Thị xã Bỉm Sơn: Thực hiện nạo vét lòng sông Tam Điệp

  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn.
  30/09/2022 15:16:21
 • Thị xã Nghi Sơn chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

  Theo báo cáo ban đầu từ Phòng Kinh tế thị xã Nghi Sơn, ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua đã làm nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã bị ảnh hưởng.
  30/09/2022 14:55:53