Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.859
Online: 19
 • Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2021, giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh vẫn đạt kết quả quan trọng.
  03/12/2021 15:41:10
 • Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kế hoạch hành động số 22-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp hẫn giai đoạn 2021-2025; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, đạt kết quả quan trọng, nổi bật là:
  03/12/2021 15:37:18
 • Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, có 6.426 đơn vị, doanh nghiệp với 289.796 lao động được hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền giảm mức đóng 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11/2021) là trên 37 tỷ đồng; có 03 đơn vị với 143 lao động được hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền trên 566 triệu đồng.
  03/12/2021 15:35:41
 • Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ, kế hoạch đề ra; kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản phản ánh sát thực tế đời sống người dân.
  03/12/2021 15:34:10
 • Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 11 năm 2021, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh đã tiếp nhận 9.018 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hồ sơ của kỳ trước chuyển sang là 4.780 hồ sơ.
  03/12/2021 15:32:34
 • Một số kết quả công tác tham mưu xây dựng các đề án, quy hoạch và cơ chế, chính sách của ngành giao thông vận tải.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu cho UBND tỉnh các đề án, phương án, quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến giao thông vận tải, cụ thể như: Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Cảng Lạch Sung vào quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và thống nhất chủ trương đầu tư cảng đường thủy nội địa Lạch Sung; Đề án kéo dài thời gian thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; phương án quy hoạch phát triển GTVT của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tích hợp vào quy hoạch tỉnh; Đề án phát triển hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; hoàn thành phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  02/12/2021 15:31:02
 • Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng chữ ký số của các cơ quan hành chính.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Đến nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa; có 357 TTHC thực hiện giải quyết TTHC theo hình thức liên thông cùng cấp; 45 TTHC đang thực hiện giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.
  02/12/2021 15:21:49
 • Khánh thành, bàn giao 2 điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại Quan Hóa

  Ngày 1-12, Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với Quỹ BMB Love School đã khánh thành và bàn giao 2 điểm trường tại khu Tân Lập thuộc Trường mầm non xã Trung Thành và tại bản En thuộc Trường tiểu học xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.
  02/12/2021 15:16:13
 • Công tác phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng gắn với bảo vệ an ninh biên giới.

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”, từ đầu năm 2021 đến nay.
  02/12/2021 15:13:00
 • “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” - lan tỏa giá trị nhân văn

  Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của hội cấp trên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 và sự chủ động, phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt, Hội LHPN xã Bát Mọt (Thường Xuân) đã xây dựng được 5 mô hình kinh tế tập thể, gồm 1 tổ hợp tác (THT) nuôi lợn nái đen bản địa sinh sản, 1 THT chăn nuôi vịt và 3 THT chăn nuôi bò.
  02/12/2021 15:10:56