Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 747.266
Online: 24
 • Xây dựng các đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong

  Trưởng Ban kinh tế Trung ương yêu cầu, Đề án cần tập trung làm rõ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị, đề xuất được các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương...
  18/06/2021 15:09:19
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để những "chỉ dẫn" của Tổng Bí thư lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của...

  Ngày 16-5-2021, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” . Đây là một bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai trái, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.
  10/06/2021 15:00:57
 • Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất có giá trị về cả phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn, nhận được nhiều ý kiến phản hồi, bày tỏ sự hưởng ứng và đồng tình cao; đồng thời phân tích sâu sắc nhiều nội dung quan trọng của bài viết.
  08/06/2021 16:08:51
 • Huyện Như Xuân học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  Sáng 8-6, Ban Thường vụ Huyện uỷ Như Xuân đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  08/06/2021 15:58:27
 • Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

  (ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
  30/03/2020 08:59:04
 • Hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang

  Thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành và lực lượng vũ trang. Thông qua chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
  27/03/2020 22:09:14
 • Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Thanh Hóa trân trọng đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 để cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi, nắm bắt và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện quan trọng này.
  23/03/2020 16:27:15