Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.720
Online: 52
 • Tình hình Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

  (Thanhhoa.dcs.vn): Đến nay, toàn tỉnh có 718/718 Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và tương đương; 28/28 Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và hội trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.
  11/08/2022 14:52:02
 • Tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Công văn số 565-CV/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, gắn với lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  11/08/2022 11:07:00
 • Một số kết quả công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực được triển khai đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, như: Phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp”; các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”; kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư; tổ chức các diễn đàn “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp; triển khai Đề án “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”...
  09/08/2022 09:40:35
 • Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành Công văn số 680-CV/ĐUK chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên được quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và người xin vào Đảng đảm bảo theo quy định.
  08/08/2022 09:20:43
 • Kết quả các phong trào Thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, các phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, toàn diện, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2017 -2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 37.508 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện, tổng giá trị ước tính khoảng 5.900 triệu đồng.
  08/08/2022 08:42:22
 • Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt sứ mệnh “đi trước, mở đường”

  Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa gắn liền với quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh nhà, cũng như quá trình phát triển công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, qua đó, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.
  01/08/2022 15:37:31
 • Tình hình, tiến độ tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Thông tri số 03-TT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện các nội dung để tổ chức đại hội; thành lập các Tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh; đến nay, cơ bản các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ. Tính đến hết ngày 29/7/2022, 100% đoàn cấp cơ sở (gồm 1.350 đoàn cơ sở), 32/35 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương (đạt 92,4%) đã tổ chức thành công Đại hội.
  01/08/2022 14:55:57
 • Văn phòng các cấp ủy đảng trong tỉnh tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (Văn phòng cấp ủy) đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu hoàn thành quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện các nghị quyết đại hội. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số 981-QĐ/TU ngày 14/3/2022), đã có 20 Văn phòng cấp ủy huyện tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương; đặc biệt có 07 Văn phòng cấp ủy huyện đã tham mưu cho cấp ủy ban hành quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành đảng bộ cấp xã để triển khai thực hiện.
  01/08/2022 14:50:39
 • Tình hình công tác phát hành báo Đảng tháng 7/2022

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7, các đơn vị đặt báo, tạp chí của Đảng tăng so với tháng 6/2022.
  01/08/2022 14:49:26
 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

  Sáng 29-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
  29/07/2022 15:45:36