Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.926
Online: 29

Ngày 21-11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

 
Đánh giá tình hình kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đều cho rằng: Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,6%, vượt mục tiêu kế hoạch; 25/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Năm 2018, có 5 vấn đề lớn đạt được kết quả  nổi bật gồm: Thứ nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội vượt mục tiêu kế hoạch. Thứ hai, sau nhiều quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, phấn đấu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động chính thức và có sản phẩm thương mại, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta trong thời gian tới. Thứ ba, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thứ tư, trong bối cảnh trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; trong đó đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 26,4%), theo đó giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.
 
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, như: Tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn chưa được nhiều; thu hút đầu tư vào nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chưa thu hút được nhiều các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghiệp phụ trợ, phục vụ chuỗi sản xuất, công nghệ cao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện công lập vẫn diễn ra; vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vẫn còn thấp, chỉ mới 5% nên chưa phát triển đúng với tiềm năng thế mạnh. Phát triển doanh nghiệp chỉ là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cao. Du lịch có bước phát triển mạnh nhưng doanh thu du lịch chưa cao. Mạng lưới giáo dục chậm được sắp xếp. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu còn chậm. 
 
Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị mình; chưa chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phức tạp phát sinh thuộc thẩm quyền, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy lên cấp trên, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiều công việc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương, đơn vị. Công tác quản lý Nhà nước của một số sở, ngành, địa phương thiếu sâu sát, không cụ thể và quyết liệt. Việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa chủ động, thiếu sáng tạo. Kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, đơn vị chưa nghiêm, còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị.
 
Về nhiệm vụ giải pháp năm 2019, các đồng chí Thường trực, Thường vụ cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và giải pháp đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 20% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.520 USD; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 120.500 tỷ đồng; có thêm 1 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã... Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp 6.000 đảng viên mới trở lên và có 80% tổ chức cơ sở đảng kết nạp đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch – vững mạnh đạt 45%.
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo. Về kết quả năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Đây là năm có nhiều kết quả đạt được tốt nhất từ trước đến nay, so với 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và giai đoạn những năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều tác động bất lợi nhưng vẫn đạt kết quả khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán. Huy động vốn đầu tư phát triển duy trì ở mức cao; đã khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động một số dự án quy mô lớn. 
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật và tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; lĩnh vực y tế có chuyển biến rõ nét; đã kịp thời triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. 
 
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Để đạt được kết quả toàn diện trong năm 2018 là qua nhiều nhiệm kỳ đã tập trung đầu tư nguồn lực, trí tuệ, tập trung cao, đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt năm 2018, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại đã tạo  thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cùng với đó, với quyết tâm chính trị cao, xác định năm 2018 là năm bản lề của thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tạo sức bật mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. 
 
Dự báo năm 2019 sẽ có nhiều tín hiệu vui, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế; Nhiệt điện Nghi Sơn 2 và nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khắc phục các hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo đảm tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo đà để hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý nghiêm cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tăng cường giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung kiểm soát khoáng sản; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Có kế hoạch xây dựng với thích ứng với công nghệ 4.0; tập trung khắc phục những hạn chế đối với đầu tư công; đẩy nhanh các dự án nhằm tạo ra sự phát triển của từng vùng; tổ chức khởi công các dự án lớn để thúc đẩy sự phát triển.  
 
Nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo và khác biệt để xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập các tiểu ban và bộ phận giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp. Tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. 
 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Báo cáo dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Cơ chế chính sách hỗ trợ các hãng hàng không đường bay mới đi và đến Cảng Hàng không Thọ Xuân.

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

 
Đánh giá tình hình kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đều cho rằng: Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,6%, vượt mục tiêu kế hoạch; 25/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Năm 2018, có 5 vấn đề lớn đạt được kết quả  nổi bật gồm: Thứ nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội vượt mục tiêu kế hoạch. Thứ hai, sau nhiều quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, phấn đấu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động chính thức và có sản phẩm thương mại, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta trong thời gian tới. Thứ ba, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thứ tư, trong bối cảnh trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; trong đó đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 26,4%), theo đó giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.
 
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, như: Tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn chưa được nhiều; thu hút đầu tư vào nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chưa thu hút được nhiều các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghiệp phụ trợ, phục vụ chuỗi sản xuất, công nghệ cao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện công lập vẫn diễn ra; vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vẫn còn thấp, chỉ mới 5% nên chưa phát triển đúng với tiềm năng thế mạnh. Phát triển doanh nghiệp chỉ là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cao. Du lịch có bước phát triển mạnh nhưng doanh thu du lịch chưa cao. Mạng lưới giáo dục chậm được sắp xếp. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu còn chậm. 
 
Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị mình; chưa chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phức tạp phát sinh thuộc thẩm quyền, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy lên cấp trên, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiều công việc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương, đơn vị. Công tác quản lý Nhà nước của một số sở, ngành, địa phương thiếu sâu sát, không cụ thể và quyết liệt. Việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa chủ động, thiếu sáng tạo. Kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, đơn vị chưa nghiêm, còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị.
 
Về nhiệm vụ giải pháp năm 2019, các đồng chí Thường trực, Thường vụ cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và giải pháp đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 20% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.520 USD; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 120.500 tỷ đồng; có thêm 1 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã... Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp 6.000 đảng viên mới trở lên và có 80% tổ chức cơ sở đảng kết nạp đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch – vững mạnh đạt 45%.
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo. Về kết quả năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Đây là năm có nhiều kết quả đạt được tốt nhất từ trước đến nay, so với 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và giai đoạn những năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều tác động bất lợi nhưng vẫn đạt kết quả khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán. Huy động vốn đầu tư phát triển duy trì ở mức cao; đã khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động một số dự án quy mô lớn. 
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật và tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; lĩnh vực y tế có chuyển biến rõ nét; đã kịp thời triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. 
 
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Để đạt được kết quả toàn diện trong năm 2018 là qua nhiều nhiệm kỳ đã tập trung đầu tư nguồn lực, trí tuệ, tập trung cao, đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt năm 2018, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại đã tạo  thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cùng với đó, với quyết tâm chính trị cao, xác định năm 2018 là năm bản lề của thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tạo sức bật mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. 
 
Dự báo năm 2019 sẽ có nhiều tín hiệu vui, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế; Nhiệt điện Nghi Sơn 2 và nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khắc phục các hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo đảm tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo đà để hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý nghiêm cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tăng cường giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung kiểm soát khoáng sản; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Có kế hoạch xây dựng với thích ứng với công nghệ 4.0; tập trung khắc phục những hạn chế đối với đầu tư công; đẩy nhanh các dự án nhằm tạo ra sự phát triển của từng vùng; tổ chức khởi công các dự án lớn để thúc đẩy sự phát triển.  
 
Nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo và khác biệt để xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập các tiểu ban và bộ phận giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp. Tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. 
 
Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Báo cáo dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Cơ chế chính sách hỗ trợ các hãng hàng không đường bay mới đi và đến Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Theo Báo Thanh Hóa điện tử

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.