Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.975
Online: 25

Ngày 27/11/2018, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Chính phủ (nguồn: chinhphu.vn)

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nền nông nghiệp nước ta đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Giai đoạn 2008 -2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh hơn, năm 2017 đạt 6,48%/năm. Độ che phủ rừng tăng mạnh, đạt 41,45%. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn bình quân giai đoạn 2008-2017 đạt 12,2%.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng; kết cấu hạ tầng được nâng cấp; điều kiện sinh sống ở nông thôn được cải thiện. Sau 7 năm thực hiện, đến 30/6/2018, cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 34,4%; có 43 đơn vị được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Vai trò chủ thể của nông dân được phát huy, nhất là trong xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết 26, Thanh Hóa đã xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn; huy động, chú trọng nguồn lực xây dựng kết cấu, hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn; có nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn; đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn; nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp. Đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 1,6 triệu tấn; đã xác định rõ một số vùng nguyên liệu tập trung cho các nhà máy chế biến. Phát triển các sản phẩm lợi thế. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm. Trong 10 năm đã xây dựng được 272 công trình thủy lợi đầu mối; đầu tư, tu bổ, kiến cố hệ thống đê điều; xây dựng hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, hạ tầng nuôi trồng thủy sản phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 8,43%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời thẳng thắn nhận định, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn còn những tồn tại, yếu kém.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Kinh tế Trung ương tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến đống góp của các bộ ngành và các địa phương. Trước những bất cập, tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị vì vậy cần phải tiếp tục đổi mới tư duy và nhận thức trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chủ động hơn nữa trong việc khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra để tập trung phát triển nông nghiệp theo đúng định hướng; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ vì đây là định hướng quan trọng để phát triển nông nghiệp Việt Nam. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn; chú trọng phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp; thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã nông thôn; xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện công tác quản lý và xây dựng tài nguyên đất, nước trong phát triển nông nghiệp; bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai./.

(Công thông tin Điện tử tỉnh Thanh Hóa)

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.