Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.482
Online: 76

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-3, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Định đã nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào xây dựng “Công dân, gia đình, thôn (khu phố), làng, xã (thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) kiểu mẫu”. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở Đảng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện, đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, cụ thể hóa thành các việc làm theo Bác. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc “học tập” và “làm theo” Bác được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, cầu thị và trách nhiệm. Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng nhân dân, ý thức phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở liên quan trực tiếp đến đời sống người dân về cơ chế chính sách, môi trường...

Huyện Yên Định biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịĐại biểu xã Yên Lâm chia sẻ cách tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TƯ của Bộ Chính trị tại đơn vị

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 và đẩy mạnh phong trào xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình, thôn, làng kiểu mẫu đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 3 năm, toàn huyện có 60.063 công dân được công nhận công dân kiểu mẫu; 20.521 gia đình được công nhận gia đình kiểu mẫu; 28 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu.

Tiếp nối truyền thống huyện Anh hùng, huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Năm 2018, các cấp, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đã đem lại kết quả nổi bật, tiêu biểu, như phát triển kinh tế có nhiều mô hình mới được duy trì và nhân rộng; trong xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm đã hoàn thành 20 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, nhiều bếp ăn tập thể an toàn; trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, toàn huyện có 2 xã và 10 thôn được đề nghị UBND tỉnh công nhân danh hiệu kiểu mẫu; 6 thôn, khu phố đạt danh hiệu kiểu mẫu được chủ tịch UBND huyện công nhận...

Huyện Yên Định biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịĐại diện lãnh đạo huyện Yên Định trao giấy khen, biểu dương 16 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Định đã trao Bằng khen của Chủ tịch nước cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xây dựng và bảo vệ tổ quốc (2013-2017); Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện Yên Định biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịĐại diện 7 cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2019.

Nhân dịp này, huyện Yên Định đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2018 và 6 tập thể đạt các danh hiệu kiểu mẫu năm 2018; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.