Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.257
Online: 0

Thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành và lực lượng vũ trang. Thông qua chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, bám sát sự chỉ đạo của ban dân vận cấp trên và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, nội dung tập trung vào quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt là Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”... Trên cơ sở các nội dung này, các ngành và lực lượng vũ trang đã cụ thể hóa, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện nghiêm túc. Trong đó UBND thành phố đã đẩy mạnh nâng cao hiệu quả mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường giai đoạn 2019-2020; rà soát cắt giảm và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính theo quy định (trong đó năm 2019 đã giảm được từ 30 - 40% thời gian, giải quyết hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” được 5.272/5.424 hồ sơ, đạt 95%), từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các cơ quan công quyền. Về công tác tiếp công dân và đối thoại với nhân dân, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp dân theo quy định 2 lần/tháng; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, phường đang triển khai thực hiện các dự án lớn. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 2543-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó năm 2019 đã có 11 xã, phường tổ chức 22 hội nghị đối thoại định kỳ và nhiều cuộc đối thoại đột xuất, tiếp nhận hàng trăm kiến nghị của nhân dân chuyển đến các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết; lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức trên 10 cuộc đối thoại đột xuất với nhân dân các phường Trung Sơn, Quảng Châu và xã Quảng Đại. Các đơn, thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đã giải quyết đạt 92,5%; chủ tịch UBND xã, phường đã giải quyết đạt 96,2%. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện tốt các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững... Công tác phối hợp với các ngành, như Ban An toàn giao thông, Hạt Kiểm lâm ven biển, Bảo hiểm Xã hội thành phố... được tập trung vào tuyên truyền thực hiện giải tỏa các quán bán hàng nước, hàng rong, họp chợ tại các cửa biển, lòng đường, vỉa hè; bảo vệ rừng; việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện...

Về công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng toàn dân, về âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, trong đó năm 2019 đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Lực lượng công an thành phố cùng với tập trung thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự...

Với việc tổ chức và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Năm 2019, thành phố đã có 29/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, với tốc độ giá trị sản xuất ước đạt 18,1% (vượt 0,1% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.500 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 21,8% so với cùng kỳ; thành phố ước đón được 4,95 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 4.580 tỷ đồng. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Theo Báo Thanh Hóa điện tử

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.