Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.453
Online: 40

Sáng 4-5, Huyện ủy huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thạch Thành đã chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã Thạch Cẩm và Đảng bộ xã Thạch An. Từ đó làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội. Đến nay, cả 2 đơn vị đã tổ chức thành công đại hội điểm.

Huyện ủy Thạch Thành rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sởChủ tịch UBND huyện Thạch Thành phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, BTV huyện ủy Thạch Thành đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ các đại hội điểm, như: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, kịch bản điều hành, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và các văn bản liên quan...

Huyện ủy Thạch Thành rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sởĐồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành phát biểu tại hội nghị.

BTV Huyện ủy Thạch Thành yêu cầu các đơn vị chưa tổ chức đại hội nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo kế hoạch. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, các văn bản chi đạo, hướng dẫn công tác đại hội của các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp; nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh không để xảy ra những bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau đại hội. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các văn kiện đại hội, bảo đảm kỹ lưỡng, chất lượng trước khi trình BTV Huyện ủy duyệt. Hoàn chỉnh đề án nhân sự đại hội, tổ chức thực hiện quy trình nhân sự đại hội, đúng quy định. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội; chuẩn bị tốt ca sở vật chất phục vụ đại hội, bảo đảm an ninh trật tự, kinh phí và các điều kiện phục vụ đại hội; tổ chức đại hội đúng thời gian theo kế hoạch.

Theo baothanhhoa.vn