Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.195
Online: 29

(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự đại hội có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 68 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạoĐồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy cao độ tinh thần “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo”, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò, vị trí trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Nổi bật là: Công tác tham mưu có nhiều đổi mới, chất lượng và tính kịp thời được nâng lên rõ rệt, nhiều việc mới, việc khó đã thực hiện đạt chất lượng cao, bảo đảm tiến độ thời gian, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, đã chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành một số chủ trương lớn, có vai trò quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài, như: Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX… Chất lượng tham mưu xây dựng chương trình công tác, tổ chức các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Tỉnh ủy có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin tổng hợp từng bước được đổi mới, đa dạng hóa. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp và các cơ quan Đảng. Công tác quản trị, phục vụ hậu cần, tài chính Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp ủy và văn phòng từng bước được nâng cấp, hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng bộ và các chi bộ được chú trọng; hoạt động của các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới, các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, góp phần động viên cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạoĐồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu khai mạc đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội. Trong đó, đánh giá đúng, khách quan những kết quả đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và phân tích làm rõ nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện, xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng phát triển, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các chi bộ, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạoĐồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương những thành tích và kết quả mà Đảng bộ và tập thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát định hướng chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, lao động, sáng tạo, chủ động làm tốt công tác tam mưu cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Phát huy vai trò phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, giúp sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Phấn đấu xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy trở thành cơ quan kiểu mẫu như mục tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạoCác đại điểu tiến hành bỏ phiếu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạoĐồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Baothanhhoa.vn

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.