Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.913
Online: 23

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 16 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong đó, Cơ quan Điều tra đã giải quyết 11 tin (trong đó: khởi tố vụ án 02 tin, không khởi tố vụ án 05 tin, tạm đình chỉ 04 tin); còn lại 05 tin đang trong thời hạn giải quyết. Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 34 vụ, 72 bị can (trong đó: số vụ án cũ là 15 vụ với 24 bị can; số vụ án mới là 08 vụ với 28 bị can; phục hồi điều tra 06 vụ với 09 bị can; nhận lại hồ sơ để điều tra bổ sung 05 vụ với 11 bị can). Đến nay, Cơ quan Điều tra đã giải quyết 25 vụ với 45 bị can (trong đó: kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 15 vụ với 34 bị can; tạm đình chỉ 08 vụ với 09 bị can; chuyển đi nơi khác 01 vụ với 02 bị can; đình chỉ 01 vụ); còn lại 09 vụ với 27 bị can trong thời hạn giải quyết.

Đã thụ lý giải quyết 19 vụ án tham nhũng với 43 bị can, gồm 15 vụ mới với 34 bị can và 04 vụ với 09 bị can được Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đến nay, đã giải quyết 14 vụ với 28 bị can (trong đó: truy tố 10 vụ với 19 bị can; trả hồ sơ cho Cơ quan Điều tra để điều tra bổ sung 04 vụ với 09 bị can); còn lại 05 vụ với 15 bị can đang xử lý. Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 13 vụ với 31 bị cáo (trong đó: số vụ án cũ là 03 vụ với 12 bị cáo; số vụ án mới là 10 vụ với 19 bị cáo); đã giải quyết 11 vụ với 29 bị cáo (trong đó: xét xử 08 vụ với 21 bị cáo; trả hồ sơ điều tra bổ sung 03 vụ với 08 bị cáo); còn lại 02 vụ với 02 bị cáo đang trong thời hạn giải quyết.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)