Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.977
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Tổng giá trị sản xuất 9 tháng trên địa bàn huyện Như Xuân ước đạt 6.108,17 tỷ đồng, tăng 20,34% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 708,81 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 11.696,61 ha, tăng 75,79 ha; sản lượng lương thực ước đạt 27.401 tấn, tăng 1.741 tấn; toàn huyện có 04 sản phẩm Ocop được công nhận sản phẩm 3 sao cấp tỉnh. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 341,18 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ; đã trồng mới 1.045 ha rừng; phát hiện, xử lý 19 vụ vi phạm, phạt nộp ngân sách 224,3 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 56,13 tỷ đồng, tăng 7,05% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 9 tháng ước đạt 2.689,6 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Giá trị dịch vụ - thương mại ước đạt 2.312,5 tỷ đồng, tăng 25,47% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu ước đạt 14,2 triệu USD, tăng 2,9%. Thành lập mới 21 doanh nghiệp, đạt 105% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 565,2 tỷ đồng, bằng 113% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách ước đạt 498,4 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; tập trung tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã hoàn thành tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã tổ chức 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; xuất khẩu 145 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bằng 72,5% kế hoạch. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 4.105 người; thành lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; xử lý 69 trường hợp vi phạm, phạt tiền 118,6 triệu đồng; đình chỉ công tác đối với 02 cán bộ xã thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch; đến nay, chưa phát hiện trường hợp dương tính hoặc lây nhiễm trong cộng đồng... 

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)