Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.909
Online: 21

(Thanhhoa.dcs.vn): Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao”; sau 1/2 ngày làm việc, kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 54 nghị quyết; trong đó có 02 nghị quyết rất quan trọng, được thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ 2021 – 2026, đó là: Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; có 03 nghị quyết về cơ chế, chính sách; 05 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong nhiều năm tới.

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:

Một là, tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương.

Hai là, bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Ba là, tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021.

Bốn là, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thứ hai, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 năm 2021.

Thứ ba, trên cơ sở Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thông qua tại kỳ họp này; tôi để nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thứ tư, Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh. Trước mắt, cần tăng cường công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh - kỳ họp thường lệ sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Thứ năm, tiếp ngay sau thành công của Kỳ họp hôm nay, trong 03 ngày từ 12 đến 14-10-2021, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian tham gia đầy đủ các nội dung lớp bồi dưỡng, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

Thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn rất khó khăn trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch năm, là thách thức rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025; song chúng ta cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi sau những thành tích, kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước những năm qua, nhất là những thành quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã tạo không khí tin tưởng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và qua các đại biểu, xin gửi tới toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp./.