Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.850
Online: 10

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 11 tháng 10 năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề); đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Trong khí thế thi đua sôi nổi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang chung sức, đồng lòng, vừa tích cực, chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; hôm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Ba. Đây là kỳ họp chuyên đề, sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.  

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể kỳ họp!

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn của tình hình đại dịch COVID-19; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để thể chế hoá, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để ban hành 54 nghị quyết, trong đó:

- Có 02 nghị quyết rất quan trọng, được xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Có 03 nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022 – 2026; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Có 05 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, đó là: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án.

- Có 32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách; rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh; các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch, công trình chống sạt lở và tiêu thoát lũ, công trình lịch sử văn hóa, trường học, công sở.

Cũng tại kỳ họp này, chúng ta sẽ xem xét thông qua 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 12, Khu kinh tế Nghi Sơn; bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021; bổ sung mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Chuột Chù, xã Hải Yến và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn vào dự án “Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01-01-2019”; phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021 – 2022; Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh...

Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ cho các đại biểu HĐND tỉnh; đây cũng là kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng kỳ họp thêm một bước. Để tiết kiệm thời gian và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị các nội dung vào cuối kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!