Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.390
Online: 28

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND công bố kết quả xếp hạng thực hiện quyền trẻ em năm 2020 đối với 27 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, Chỉ số tổng hợp thực hiện quyền trẻ em (PCRI) năm 2020 phân thành 04 nhóm như sau:

- Nhóm 05 địa phương đứng đầu (theo thứ tự gồm huyện Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa, huyện Yên Định, huyện Đông Sơn và huyện Nga Sơn).

- Nhóm 08 địa phương có thứ hạng từ 6 đến 13 (gồm các huyện: Thọ Xuân, Bá Thước, Nông Cống, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Quảng Xương và Thạch Thành).

- Nhóm 08 địa phương có thứ hạng từ 14 đến 21 (gồm các huyện, thị xã, thành phố: Vĩnh Lộc, Sầm Sơn, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Thanh, Nghi Sơn, Bỉm Sơn và Quan Hóa).

- Nhóm 06 địa phương có thứ hạng thấp nhất (gồm các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Triệu Sơn, Như Xuân, Ngọc Lặc và Mường Lát).

So với năm 2019 thì năm 2020 xếp hạng thực hiện quyền trẻ em không có chênh lệch lớn giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và phản ánh đúng về kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các địa phương. Nhóm 05 địa phương đứng đầu xếp hạng năm 2020 đã quan tâm tập trung đầu tư nguồn lực, thực hiện nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các địa phương đều đạt điểm cao trong bảng xếp hạng các chỉ số thành phần.

Chỉ số PCRI được đánh giá tổng hợp từ các chỉ số trung gian về kết quả các tiêu chí thực hiện quyền trẻ em của các huyện, thị xã, thành phố, bao gồm: (1) Mức độ đầu tư nguồn lực dành cho công tác thực hiện quyền trẻ em; (2) Mức độ chăm sóc sức khỏe trẻ em; (3) Mức độ bảo vệ trẻ em; (4) Mức độ đảm bảo sự tham gia của trẻ em và (5) Mức độ bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Việc đánh giá, xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố bằng Bộ Chỉ số thực hiện quyền trẻ em đã khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố phát huy những lĩnh vực đã thực hiện tốt, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn theo từng tiêu chí đánh giá thành phần; tăng cường đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)