Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.376
Online: 27

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Theo đó, Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng hàng không Thọ Xuân gồm đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, cán bộ an ninh tại Cảng hàng không Thọ Xuân, cán bộ Sở Giao thông vận tải, Công an huyện Thọ Xuân, Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân. Trưởng Chốt kiểm soát liên ngành do đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân phụ trách.

Thời gian hoạt động của Chốt bắt đầu từ 7 giờ ngày 10/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện trực 24/24 giờ, kể cả thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ.

Chốt kiểm soát liên ngành chia thành 03 ca để hoạt động, trong đó, mỗi ca trực gồm 01 đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, 01 cán bộ an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân, 03 cán bộ Công an huyện Thọ Xuân, 01 cán bộ Sở Giao thông vận tải, 02 cán bộ Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kịp thời phân luồng hành khách đến Cảng hàng không Thọ Xuân, trong đó cần xác định rõ hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân… (phân luồng theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố); hành khách đi các tỉnh, thành phố khác. Trên cơ sở kết quả phân luồng hành khách, khẩn trương thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về thông tin hành khách sẽ di chuyển về địa phương để thực hiện cách ly theo quy định; trực tiếp là đồng chí Bí thư huyện, thị, thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện, làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án đón hành khách từ Cảng hàng không Thọ Xuân và tổ chức thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Chốt kiểm soát liên ngành có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức đón hành khách về các địa phương. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia Chốt kiểm soát liên ngành do Trưởng Chốt phân công.

Sau mỗi chuyến bay, Trưởng Chốt kiểm soát liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định.

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia Chốt kiểm soát liên ngành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Chốt kiểm soát liên ngành và bảo đảm ăn, nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng tham gia. Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, Trưởng Chốt kiểm soát liên ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch, bao gồm cả việc thực hiện cách ly y tế; bảo đảm các điều kiện vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát dịch tại Chốt kiểm soát liên ngành. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng tại Cảng hàng không Thọ Xuân để bảo đảm an ninh, trật tự tại chốt kiểm soát. Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia tại Chốt khi có đề nghị, đảm bảo Chốt kiểm soát liên ngành hoạt động hiệu quả, đúng quy định./.