Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.468
Online: 35

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn, đạt kết quả quan trọng. Hiện nay, tổng số HTX trên địa bàn thành phố gồm 80 HTX đang hoạt động, đạt 88,9% so với mục tiêu kế hoạch năm 2021.

 Trong đó có 36 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm tỷ lệ 45%. Hầu hết các HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012, có 02 HTX chưa chuyển đổi, đăng ký lại nhưng vẫn hoạt động đúng theo Luật HTX 2012 nên không cần thực hiện việc chuyển đổi là HTX vận tải Hợp Lực và HTX đầu tư quản lý khai thác chợ Nam Thành. Tổng số thành viên đồng thời là lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là 2.087 thành viên; thu nhập bình quân khoảng 70 triệu đồng/năm/thành viên. Do đặc thù là đô thị trung tâm của tỉnh nên các HTX có đa dạng các loại hình; trong đó có 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp HTX, 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 18 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, 07 HTX trong lĩnh vực tín dụng, 05 HTX hoạt động trong lĩnh môi trường, 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực điện năng. Các lĩnh vực hoạt động phát triển tốt trên địa bàn thành phố hiện nay như dịch vụ vận tải, dịch vụ vệ sinh môi trường, các quỹ tín dụng…

Tuy nhiên, hiện nay các HTX dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động không hiệu quả, nhiều HTX đã tạm dừng hoạt động và đang trong quá trình giải thể; ngoài ra, một số HTX nông nghiệp thành lập mới nhưng hoạt động theo hướng mới về dịch vụ thương mại nông nghiệp như sản xuất các sản phẩm sạch, các chế phẩm sinh học và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các HTX về tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ vẫn hoạt động cầm chừng, chưa tìm được hướng đi mới, chưa phát triển đúng với tiềm năng, năng lực quản lý còn nhiều hạn chế. 

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)