Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.445
Online: 34

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông; mạng lưới thông tin liên lạc được nâng cấp, mở rộng vùng phục vụ rộng khắp trên toàn tỉnh, phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của Nhân dân.

Các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện chuyển phát 17.633 bưu phẩm gửi phục vụ các cơ quan Đảng qua mạng bưu chính công cộng KT1 kịp thời, an toàn; công tác phát hành báo chí được triển khai hiệu quả, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin thời sự, chính trị đến với các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, đoàn thể ở cơ sở, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh. Đến nay, có 26/27 huyện nhận được báo trong ngày phát hành (chiếm 96,3%), riêng huyện Mường Lát nhận được báo trong ngày thứ 2 theo quy định. Xây dựng số hóa trực tuyến “Cẩm nang mua, bán hàng online - an toàn phòng, chống dịch”, phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính triển khai việc mua sắm trực tuyến các mặt hàng thiết yếu, hạn chế tiếp xúc, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức thành công Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50, kết quả có 73.930 bài tham dự cuộc thi, bằng 163,6% so với năm 2020; kết quả đạt 03 giải quốc gia (02 giải khuyến khích và 01 giải cây bút triển vọng); đối với cấp tỉnh có 15 tập thể được khen thưởng, 39 học sinh đạt giải cấp tỉnh (01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 30 giải khuyến khích).

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng vùng phủ sóng với công nghệ hiện đại, cung cấp dịch vụ điện thoại, internet chất lượng cao, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đã đầu tư xây dựng, lắp đặt mới 382 trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS), nâng tổng số trạm BTS trên toàn mạng là 9.144 trạm (trong đó 2.771 trạm BTS 2G, 3.475 trạm BTS 3G và 2.898 trạm BTS 4G); 08 trạm BTS phát sóng biển đảo phục vụ thông tin liên lạc cho các tàu cá; duy trì 153 trạm chuyển mạch cố định và 1.792 trạm truy nhập internet băng thông rộng cáp quang. Đến nay, tổng số thuê bao điện thoại toàn tỉnh ước đạt 2.890.000 thuê bao, đạt mật độ 78,78 thuê bao/100 dân, tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 99,10% kế hoạch; thuê bao internet ước đạt 1.920.000 thuê bao, đạt mật độ 52,34 thuê bao/100 dân, tăng 8,31% so với cùng kỳ, bằng 104,91% kế hoạch.

(Nguyễn Ngọc Hưng - Phòng Tổng hợp, VPTU)