Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.444
Online: 34

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 1639-CV/VPTU ngày 24/9/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy) về việc giao chỉ đạo, giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc đã lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ, kết quả như sau:

Năm 2009, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp ô tô VINAXUKI, UBND huyện Hậu Lộc đã quyết định thu hồi đất của 133 hộ dân xã Triệu Lộc, trong quá trình thực hiện dự án, phần diện tích đất của một số hộ dân thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc mặc dù đã được thu hồi nhưng Công ty chưa sử dụng đến nên vẫn để các hộ dân tiếp tục trông coi, quản lý để trồng cây, khai thác. Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2194/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất trên và giao cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thực hiện dự án Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng. Ngày 05/9/2021, Công ty đưa công nhân lên phát dọn thực bì và cây cối trong phần diện đất đã được giao thì một số hộ dân thôn Phú Minh tiến hành ngăn cản và yêu cầu công nhân về UBND xã Triệu Lộc để giải quyết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo chính quyền địa phương mời đại diện Công ty và các hộ dân về trụ sở UBND xã Triệu Lộc để xác minh, giải quyết. Được sự giải thích, vận động của cơ quan chức năng, các hộ dân đã nhận thức được hành vi của mình; đồng thời kiến nghị Công ty hỗ trợ cho các hộ dân về công chăm sóc, bảo vệ đối với số diện tích đất lâu nay họ khai thác, quản lý. Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu đã thống nhất với yêu cầu trên và cam kết sẽ ưu tiên tạo việc làm cho các thành viên hộ gia đình có đất bị thu hồi. Đến nay, các hộ dân tại thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc và Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn toàn cầu đã thống nhất được phương án giải quyết, không có kiến nghị, đề xuất gì thêm.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)