Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.479
Online: 29

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng trên địa bàn huyện ước đạt 7.313,3 tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch năm, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản chiếm 26,5%, giảm 3,6% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,0%, tăng 9,7% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ chiếm 38,5%, giảm 6,1% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.725,3 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng ước đạt 19.402,4ha, bằng 98,1% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 57.314 tấn, đạt 100,5% kế hoạch; tổng đàn lợn ước đạt 35.320 con, vượt kế hoạch 5.320 con; có 03 sản phẩm đạt Ocop 3 sao gồm: Miến dong Hương Ngọc, bột sắn dây Hương Quê - xã Ngọc Liên; gạo nếp hạt cau - xã Thạch Lập. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.465,7 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch, tăng 47,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 3.122,3 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 44,3 triệu USD, bằng 80,6% kế hoạch, tăng 9,7% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 871,52 tỷ đồng, bằng 139,33% so với dự toán tỉnh giao và bằng 136,39% so với dự toán HĐND huyện nghị quyết.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn được quan tâm thực hiện tốt; tập trung triển khai thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2021 - 2025”. Tổ chức triển khai năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì tốp đầu 11 huyện miền núi; toàn huyện có 44/74 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 94,82%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung cho 295 trường hợp; bố trí 10 chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn huyện; tổ chức tiêm 06 đợt vắc xin với tổng số người tiêm mũi 1 là 10.222 người, tiêm mũi 2 là 3.571 người. Tổng dân số tham gia BHYT là 131.823 người/138.015 người, đạt tỷ lệ 95,51%; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; số lao động được giải quyết việc làm ước đạt 1.480 người, số lao động qua đào tạo đạt 49,5%, số lao động xuất cảnh 32 người.

(Nguyễn Ngọc Hưng - Phòng Tổng hợp, VPTU)