Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.387
Online: 27

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Triệu Sơn ước đạt 15.120,9 tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch, tăng 14,83% so với cùng kỳ; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,04%, dịch vụ tăng 14,31%.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.764,5 tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch, tăng 3,78% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 25.010,3ha, trong đó diện tích lúa 18.722ha, năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ha; đã tích tụ, tập trung đất đai 270ha, vượt 8% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.977,8 tỷ đồng, bằng 68,8% kế hoạch, tăng 19,6% so với cùng kỳ; một số sản phẩm có sản lượng tăng cao, như: Nước máy sản xuất tăng 27,1%; bao bì nhựa PP tăng 21,2%; sản phẩm hợp kim vonfram tăng 21,1%; giày da tăng 20%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.512 tỷ đồng, bằng 69,3% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Thành lập mới 57 doanh nghiệp, bằng 81,4% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 392,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với dự toán tỉnh giao. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.251,6 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ trên địa bàn của các tổ chức tín dụng ước đạt 3.492,8 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ước đến hết tháng 9/2021, giá trị khối lượng thực hiện đạt 89,0 tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch; giải ngân ước đạt 106,4 tỷ đồng, bằng 58,1% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, đã đo đạc, kiểm kê 119,92ha, bằng 88,2% kế hoạch; chi trả tiền bồi thường được 63,05ha, bằng 49,2% kế hoạch; trong đó đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)