Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.897
Online: 20

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 10, tổng diện tích gieo trồng vụ đông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt 685,9 ha, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.363 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 31.166 tỷ đồng, tăng 8,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 5.820 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 52.406 tỷ đồng, tăng 12,3%. Giá trị xuất khẩu đạt 149,041 triệu USD, tăng 18,7% so cùng kỳ, lũy kế 10 tháng đạt 1.447 triệu USD, tăng 19,7% so cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú trong tháng 10 trên địa bàn thành phố đạt 5.498 lượt khách, giảm 85% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 4,82 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách đạt 190.000 lượt khách, giảm 21,5% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 10,3 triệu lượt khách, giảm 15,4%; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 1,629 triệu tấn, giảm 12,7% so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng đạt 20,6 triệu tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt 2.435 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 25.556 tỷ đồng, bằng 79,9% so với kế hoạch năm. Trong tháng, thành lập mới 118 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn là 1.077 doanh nghiệp, đạt 72,2% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 207,2 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 2.327,11 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường; lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, đã xử phạt 100 trường hợp vi phạm quy định về quản lý trật tự đô thị. Tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng là 36,76 ha, bằng 62,45% so với kế hoạch năm 2021...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)