Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.888
Online: 22

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả công tác tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ 6,5 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo"; hỗ trợ xây mới 350 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 7 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 6.396 suất quà, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, các khu dân cư đóng góp 114 tỷ đồng, cùng với các nguồn vốn khác đã thực hiện bê tông hóa 231 km đường nông thôn, 162 km kênh mương nội đồng, xây dựng 121 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh khác.

Các hoạt động giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, thông qua phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và qua các đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tổ chức 341 cuộc giám sát trên các lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, chế độ chính sách, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, vệ sinh an toàn thực phẩm...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)