Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.960
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng Truyền thống Tỉnh ủy Thanh Hóa, với gần 700 tư liệu, hiện vật, hình ảnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm nghiên cứu, biên soạn nhiều công trình lịch sử Đảng, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, trong đó: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn sách “Giáo dục lịch sử, văn hóa tỉnh Thanh Hóa”; biên tập, xuất bản hồi ký “Dưới lá cờ Đảng”, Sổ tay cán bộ tuyên giáo, Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác Hồ... Đến nay, có 70% các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã biên soạn, xuất bản kỷ yếu, sách lịch sử, điển hình như: Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (1930 - 2015), Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (1930 - 2018), Kỷ yếu Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật, Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Thanh Hóa (2007 - 2015), Lịch sử Công an tỉnh Thanh Hóa tập 3 (1975 - 1986), Lịch sử Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tập 2 (1995 - 2018). Có 100% các huyện, thị xã, thành phố đã biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ; năm 2021 các huyện Đông Sơn và Vĩnh Lộc đã tổ chức tái bản, bổ sung sách Lịch sử Đảng bộ huyện. Có 85,6% số xã, phường, thị trấn đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng và Lịch sử địa phương được quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp, hình thức phong phú. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện số hóa 5 tập Địa chí Thanh Hóa để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác". Các cấp ủy đảng đã tích cực tuyên truyền các sự kiện lịch sử đảng, lịch sử đảng bộ địa phương đến cán bộ, đảng viên; tổ chức xây dựng kế hoạch, biên soạn lồng ghép chương trình giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương và giảng dạy trong các nhà trường; tổ chức các chuyến thăm quan tìm hiểu di tích lịch sử, di tích cách mạng, nhà truyền thống, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của địa phương, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa quê hương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)