Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.840
Online: 12

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: có 2.831 hộ nghèo được các cấp hội đăng ký giúp thoát nghèo bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 6,2 tỷ đồng; trao 67 con bò sinh sản trị giá 886 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ thoát nghèo theo chương trình “Ngân hàng bò” tại thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Quan Hóa, Thạch Thành. Các cấp hội tích cực liên kết, phối hợp với các đơn vị dạy nghề cho 8.430 lao động nữ, trong đó Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ tỉnh tổ chức 30 lớp sơ cấp nghề cho 900 hội viên, phụ nữ; phối hợp với Công ty Loreal Việt Nam tổ chức 02 lớp đào tạo ngành tóc chuyên nghiệp và trang điểm cơ bản miễn phí cho 67 hội viên, phụ nữ nghèo với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng.

Các hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức tài chính được quan tâm, với tổng dư nợ trên 9.925 tỷ đồng cho 187.285 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; các cấp hội đã phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 48.789 lượt hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong năm, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp, hỗ trợ 1.010 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 81 doanh nghiệp nữ được thành lập; chỉ đạo thành lập 13 mô hình kinh tế tập thể, gồm 04 hợp tác xã và 09 tổ hợp tác, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 326 mô hình, trong đó có 84 hợp tác xã, 85 tổ hợp tác và 157 tổ liên kết. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 05 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh và xây dựng các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp cho 250 phụ nữ; tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân nữ và 14 Câu lạc bộ nữ doanh nhân…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)