Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.856
Online: 16

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4725/QĐ-UBND về thành lập các Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực hoặc Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực hoặc Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn cơ cấu tổ chức, hoạt động và chỉ đạo triển khai thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện thuộc các Bệnh viện đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo các Bệnh viện đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết định tổ chức bộ máy, nhân lực, đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, ban hành các quy trình kỹ thuật, quy định về chế độ chuyên môn áp dụng tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện; chỉ đạo tổ chức thu dung, điều trị, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện; đảm bảo tiền lương, các khoản phụ cấp ưu đãi và các khoản đóng góp cho cán bộ thuộc đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập huấn về chuyên môn đảm bảo chất lượng theo dõi, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm SARS-CoV-2 tại Cơ sở, kịp thời chuyển tuyến đối với trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn điều trị.

Các Bệnh viện đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện thu dung, điều trị cho người nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn tại các khoa Truyền nhiễm và các khoa, phòng khác thuộc bệnh viện, tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành; đồng thời, sẵn sàng mở rộng phạm vi thu dung, điều trị theo tình huống dịch bệnh cụ thể và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí đảm bảo chế độ đặc thù cho cán bộ y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện theo quy định hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý nước thải, rác thải tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện. Sở Thông Tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT được chuyển đến cách ly, điều trị tại Cơ sở và nhân viên y tế làm việc tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bố trí Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chế độ phòng, chống dịch cho các lực lượng khác ở huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện an ninh, trật tự, giao thông liên lạc, vệ sinh môi trường và huy động cá nhân, các tổ chức xã hội hỗ trợ các điều kiện đảm bảo hậu cần, vật chất cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện tại địa phương. Tổ chức tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác cho mục đích thu dung, điều trị tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện. Kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải, rác thải tại các Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tuyến huyện.