Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.893
Online: 19

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trồng mới 25 ha rừng sản xuất. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.288,6 tấn, trong đó: sản lượng khai thác đạt 2.100 tấn, nuôi trồng đạt 188,6 tấn; thu mua đạt 7.500 tấn; chế biến nước mắm đạt trên 700.000 lít. Các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động bình thường; các ngành thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng của dịch . Thành lập mới 07 doanh nghiệp, lũy kế 10 tháng đầu năm thành lập 122 doanh nghiệp, bằng 67,7% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường, tiếp nhận 476 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã giải quyết 279 trường hợp, bằng 80,6%; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với mặt bằng khu dân cư tại 02 xã Tân Trường và Nghi Sơn; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với công ty cổ phần PTSC Thanh Hóa kiểm tra thực địa để xem xét đề xuất của Công ty về việc xin vị trí tập kết vật liệu nạo vét luồng cảng; kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 05 đơn vị; thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường 03 dự án. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, từ đầu năm đến ngày 15/10/2021, đã ban hành quyết định thu hồi đất của 4.151 lượt hộ; phê duyệt phương án bồi thường 524,1 tỷ/4.416 lượt hộ, đã hoàn thành chi trả 350,29 tỷ, hoàn thành chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 279,51 ha/436,71 ha, bằng 64% kế hoạch…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)