Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.648
Online: 37

Sáng 22/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các báo cáo về kinh tế-xã hội.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Theo chương trình, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo số 182/BC-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021, khẳng định, nhiệm vụ thực hiện "mục tiêu kép" được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao. Các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân; cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Các cơ quan, cả Trung ương và địa phương, nhất là các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an... đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; công tác điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả...

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2021, Chính phủ khẳng định quan điểm tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương nắm bắt tình hình để điều chỉnh giải pháp thu hút FDI phù hợp; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; Tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng logistics, giao thông, năng lượng;...

Báo cáo số 231/BC-CP ngày 11/7/2021 của Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021-2025 khẳng định, mặc dù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh vừa quyết liệt phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội. Trong tổng số 21 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu không đạt.

Báo cáo nêu rõ mục tiêu tổng quát đề ra cho kế hoạch 5 năm 2021-2025; đồng thời cũng đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, gồm 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%....

(Nguồn:chinhphu.vn)