Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.095
Online: 24

Căn cứ vào các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Tờ trình số 153/TTr-SNN&PTNT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 10 cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, gồm: Hỗ trợ khảo nghiệm các giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp; hỗ trợ sản xuất rau an toàn và hoa; hỗ trợ sản xuất cây ăn quả tập trung; hỗ trợ phát triển rừng trồng thâm canh, tập trung; hỗ trợ máy dò cá ngang cho các tàu làm nghề lưới vây, chụp khai thác hải sản vùng khơi; hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác hải sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi; hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung và hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Diện tích trồng rau an toàn tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc

Trong tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ nội dung, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và thời điểm nhận hỗ trợ, thành phần, số lượng hồ sơ cho từng cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể.

Dự kiến kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nói trên trong giai đoạn 2021-2025 là 1.698.432 triệu đồng, tăng 377.849 triệu đồng so với kết quả thực hiện của giai đoạn 2016-2020. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế phân bổ hàng năm của ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện các cơ chế, chính sách từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2025 (riêng chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian hỗ trợ từ năm 2021.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)