Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.186
Online: 29

Ngày 6-8-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn.

Theo đó, từ ngày 6-8-2021 đến hết ngày 31-12-2021, mức thu đối với 3 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được giảm 50% so với quy định tại Thông tư 101/2020/TT-BTC, ngày 23-11-2020 của Bộ Tài chính.

Cụ thể:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: Áp dụng mức 20.000 đồng/lần (mức cũ 40.000 đồng/lần);

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: Áp dụng mức 25.000 đồng/lần (mức cũ 50.000 đồng/lần);

- Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm: Áp dụng mức 17.500 đồng với mỗi xe ô tô/xe chuyên dụng (mức cũ 35.000 đồng/lần).

Thông tư 68/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-8-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Từ ngày 1-1-2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23-11-2020 của Bộ Tài chính.

CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

(Nguồn:baothanhhoa.vn)