Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.638
Online: 68

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ năm 2016 đến nay, thực hiện các chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, đã phân bổ 404,9 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất 244,5 ha rau an toàn tập trung chuyên canh, 57,4 ha sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, duy trì kiểm soát chất lượng và dán tem hằng năm cho 374,5 ha sản xuất rau an toàn, xây dựng 74 cửa hàng kinh doanh rau an toàn; hỗ trợ 71,4 tỷ đồng nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ phát triển 23 khu trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP.

Thực hiện Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, tỉnh đã hỗ trợ 12,3 tỷ đồng để tích tụ, tập trung 982 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ kinh phí xây dựng 13 mô hình thí điểm ATTP cấp tỉnh, 298 mô hình thí điểm ATTP cấp huyện (gồm: 32 xã, thị trấn ATTP, 32 chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, 32 mô hình giết mổ ATTP, 32 chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chuẩn, 32 bếp ăn tập thể ATTP, 138 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn); hỗ trợ 50 triệu đồng/chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, hỗ trợ từ 150 - 300 triệu đồng/mô hình giết mổ ATTP, hỗ trợ từ 300 - 500 triệu đồng/chợ kinh doanh thực phẩm an toàn; hỗ trợ 200 triệu đồng/xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí ATTP; hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng/tổ giám sát ATTP tại chợ thực hiện mô hình ATTP; hỗ trợ 700 nghìn đồng/tháng cho tổ giám sát cộng đồng thôn tại các xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình ATTP.

Nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách hoặc bố trí ngân sách hỗ trợ xây dựng mô hình ATTP như: Huyện Bá Thước hỗ trợ trên 3.300 triệu đồng xây dựng các mô hình đảm bảo ATTP, hỗ trợ 1.900 triệu đồng cho hoạt động quản lý ATTP; huyện Nông Cống hỗ trợ 300 triệu đồng/chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 20 triệu đồng/cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 100 triệu đồng/xã ATTP; huyện Đông Sơn hỗ trợ 700 triệu đồng cho hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng thôn, tổ giám sát ATTP tại chợ; huyện Thọ Xuân hỗ trợ 50 triệu đồng/cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 50 triệu đồng/xã ATTP; huyện Như Thanh hỗ trợ 200 đồng/chợ ATTP, 20 triệu đồng/cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn... Các cơ chế, chính sách đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy việc huy động các nguồn lực của địa phương và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)