Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.984.121
Online: 72

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 26/7/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận 62.070 liều vắc xin phòng Covid-19 từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh, gồm: 1.600 liều vắc xin Vero Cell (tiêm cho công dân Trung Quốc sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh), 3.510 liều vắc xin Pfizer (tổng số 7.020 liều chia làm 2 đợt), 36.960 liều vắc xin Moderna và 20.000 liều vắc xin Astra Zeneca (có 10.000 liều do Chính phủ Nhật Bản viện trợ triển khai tiêm cho các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh). Từ ngày 06/8/2021 đến nay, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Kết quả như sau:

Tổng số 31 địa phương, đơn vị được phân bổ, tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, bao gồm 27 huyện, thị xã, thành phố và 04 đơn vị (CDC Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Hợp Lực, Công an tỉnh). Các đơn vị được phân bổ số lượng lớn trong đợt này gồm: Thành phố Thanh Hóa 11.046 liều, CDC Thanh Hóa 8.014 liều, thị xã Nghi Sơn 6.240 liều, Bệnh viện Hợp lực 2.884 liều, huyện Thọ Xuân 2.368 liều, thành phố Sầm Sơn 2.600 liều. Sở Y tế đã tổ chức 10 đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại các địa phương, đơn vị; công tác tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng đảm bảo đúng quy định; các đối tượng được tiêm vắc xin đều an toàn sức khỏe.

Đến ngày 14/8/2021, đã có 29/31 địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch tiêm chủng; tổng số liều vắc xin đã dùng là 59.624, bằng 96,1% tổng số liều đã nhận; còn 2.446 liều hiện đang thực hiện tiêm vét tại thành phố Thanh Hóa và CDC Thanh Hóa cho những đối tượng bị hoãn tiêm do sức khỏe không đảm bảo hoặc vắng mặt. Theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, đến nay công tác tiêm vét tại thành phố Thanh Hóa và CDC Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)