Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.789
Online: 37

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, Sở Giao thông - Vận tải và các địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án lớn, trọng điểm chậm tiến độ, trong đó có 13 dự án do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 (11 dự án giải ngân dưới 60% kế hoạch). Sở Giao thông - Vận tải đã có văn bản cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn của 12 dự án trước ngày 30/11/2021, gồm các dự án: Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến quốc lộ 1A; Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi; Đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân; Đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; Đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47; Nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc); Đường nối quốc lộ 217 và đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tằn) từ Sông Lò huyện Quan Sơn đến Nam Động huyện Quan Hóa; Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (GĐ I); Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B (ĐT.515B) Thiệu Lý - Đông Hoàng; Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 516B đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất. Còn lại 01 dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao là Dự án (BOT) đường bộ ven biển đoạn huyện Hoằng Hóa - thành phố Sầm Sơn và đoạn huyện Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn. Tình hình thực hiện một số dự án lớn như sau:

 Dự án (BOT) đường bộ ven biển đoạn huyện Hoằng Hóa - thành phố Sầm Sơn và đoạn huyện Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 với tổng mức đầu tư là 3.372,661 tỷ đồng. Vốn giao từ đầu dự án đến nay là 547,5 tỷ đồng; trong đó, vốn giao Sở Giao thông - Vận tải thực hiện là 160,5 tỷ đồng (năm 2021 là 150 tỷ đồng), năm 2020 đã giải ngân 10,5 tỷ đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; vốn giao cho các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) là 387 tỷ đồng, gồm thị xã Nghi Sơn 260,943 tỷ đồng, huyện Hoằng Hóa 90,765 tỷ đồng, thành phố Sầm Sơn 20 tỷ đồng, huyện Quảng Xương 15,292 tỷ đồng, đến nay các địa phương chưa giải ngân. Dự án đang tiến hành thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến ký hợp đồng thực hiện dự án trong tháng 12/2021; do đó, chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2021.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn huyện Nga Sơn - huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020, với tổng chiều dài tuyến 23,723km, tổng vốn đầu tư 2.242 tỷ đồng. Vốn giao từ đầu dự án đến nay là 317,5 tỷ đồng (năm 2021 là 200 tỷ đồng), trong đó: Vốn giao cho Sở Giao thông - Vận tải là 164,95 tỷ đồng, đã giải ngân 24,55 tỷ đồng; vốn giao cho các địa phương thực hiện GPMB là 152,55 tỷ đồng gồm huyện Hậu Lộc 84,55 tỷ đồng, huyện Nga Sơn 35 tỷ đồng, huyện Hoàng Hóa 33 tỷ đồng, trong đó mới chỉ có huyện Nga Sơn giải ngân 5,321 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đang phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp và mở thầu vào ngày 21/8/2021; dự kiến lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng công trình trong tháng 9/2021; các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê, lập dự toán bồi thường và đang tiến hành công việc tiếp theo.

Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 với tổng mức đầu tư 760 tỷ đồng và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.485 tỷ đồng. Kế hoạch vốn giao đến nay là 686,392 tỷ đồng; đã giải ngân được 628,006 tỷ đồng, đạt 91,5%, trong đó: Vốn giao Sở Giao thông - Vận tải đã giải ngân 465,743 tỷ đồng, đạt 100%; vốn giao các địa phương 220,649 tỷ đồng, đã giải ngân 162,263 tỷ đồng, đạt 74%. Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hiện đang chậm, đặc biệt tại khu vực nút giao Ngã ba Nhồi và nút giao cuối tuyến chưa được bàn giao mặt bằng thi công do chưa hoàn thành hạ tầng tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Cụ thể tại thành phố Thanh Hóa đã bàn giao 0,715km/1,435km tuyến chính, còn lại 0,72km phần tuyến chính và 0,55km thuộc 04 nhánh nút giao Ngã ba Nhồi chưa bàn giao; huyện Đông Sơn đã bàn giao 100% mặt bằng thuộc phạm vi tuyến chính của giai đoạn 1, bàn giao 3,4km/4km của giai đoạn 2 và đường gom, còn lại 0,6km đất ở chưa bàn giao; huyện Triệu Sơn đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 là 5,6km/5,7km tuyến chính và 0,54km/0,56km đường ngang vào Đô thị Gốm, giai đoạn 2 và đường gom đã bàn giao 4,6km/5,7km, còn lại 1,2km của 05 nhánh nút giao cuối tuyến và 20m nút giao đường ngang vào Đô thị Gốm chưa bàn giao.

Dự án đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến quốc lộ 1A (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016, với chiều dài 4,97 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 796,814 tỷ đồng; vốn giao từ đầu dự án đến nay là 223,319 tỷ đồng, đã giải ngân 151,195 tỷ đồng, gồm: kinh phí xây lắp 118,297 tỷ đồng, kinh phí GPMB 26,115 tỷ đồng, chi khác 6,783 tỷ đồng. Các nhà thầu đã thi công mặt đường bê tông nhựa được 2,59km/4,97km. Tổng chiều dài tuyến đã bàn giao mặt bằng 4,14km/4,97km, đạt 82,69%; trong đó huyện Đông Sơn đã hoàn thành bàn giao 0,22km, thành phố Thanh Hóa đã bàn giao 3,92km/4,75km, còn 830m chưa bàn giao. Do vướng mắc trong công tác GPMB đoạn qua thành phố Thanh Hóa đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 61,469 tỷ đồng; riêng kế hoạch vốn năm 2021 là 20 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đến nay UBND tỉnh chưa giao chi tiết kế hoạch vốn cho dự án...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)