Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.915
Online: 25

(Thanhhoa.dcs.vn): Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh khoảng 2.200 tấn/ngày/đêm; khối lượng rác được thu gom và xử lý khoảng 1.878,6 tấn/ngày/đêm, đạt tỷ lệ 85,39%; trong đó tỷ lệ rác thải được xử lý bằng công nghệ đốt chiếm 27,27%, bằng biện pháp chôn lấp chiếm 69,4% và rác thải được tái chế 3,33%. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH tại khu vực đồng bằng đạt 92,62%; khu vực ven biển đạt 89,58%; khu vực trung du, miền núi đạt 76,26%. Hiện nay, có 12 huyện, thị xã, thành phố tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH đạt 90% trở lên, gồm: TP.Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn; các huyện: Thọ Xuân, Đông Sơn, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Như Thanh, Thường Xuân; có 12 huyện có tỷ lệ thu gom, xử lý đạt từ 70 - 90%, gồm: Triệu Sơn, Hà Trung, Yên Định, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn và 03 huyện có tỷ lệ thu gom, xử lý đạt từ 52% đến dưới 70%, gồm các huyện: Mường Lát, Bá Thước, Cẩm Thủy.

Toàn tỉnh có 26 lò đốt chất thải rắn và 17 khu chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, một số khu chôn lấp đã quá tải, trong khi các lò đốt rác đang vận hành chủ yếu có công suất nhỏ. Một số lò đốt rác có công suất lớn là Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tổng hợp xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn với công suất 200 tấn/ngày/đêm; Nhà máy xử lý CTR xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại BIMIVINA công suất 100 tấn/ngày/đêm; còn lại, các lò đốt CTR trên địa bàn các huyện có công suất dưới 20 tấn/ngày/đêm, đầu tư đã lâu, công nghệ cũ có nguy cơ ảnh hưởng môi trường.

 Theo Phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 08/5/2020; trên địa bàn tỉnh quy hoạch 31 khu xử lý CTR, cụ thể: 03 khu xử lý liên huyện, gồm: xã Đông Nam, huyện Đông Sơn (quy mô 1.000 tấn/ngày/đêm); xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (1.000 tấn/ngày/đêm); xã Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (1.000 tấn/ngày/đêm) và 28 khu xử lý tại các huyện (đồng bằng 07 khu, miền biển 05 khu và miền núi 16 khu) với tổng công suất xử lý 2.600 tấn/ngày/đêm. Lộ trình đến 2025, sẽ dừng hoạt động đối với 11 bãi chôn lấp rác thải và 15 khu xử lý bằng lò đốt có công suất nhỏ thuộc các địa phương như: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành...

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có một số dự án xử lý CTR trọng điểm đang được đầu tư, gồm: Nhà máy Đốt rác phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Năng lượng môi trường TIANYU Thanh Hóa (công suất xử lý giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày.đêm); Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech (350 tấn/ngày.đêm); Nhà máy xử lý chất thải rắn phường Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn (300 tấn/ngày.đêm). Tuy nhiên, các dự án đều chậm tiến độ, gia hạn nhiều lần. Ngoài ra, có một số nhà đầu tư quan tâm, đề nghị thực hiện dự án đầu tư nhà máy xử lý CTR trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc..., nhưng vị trí đề xuất trùng với các dự án đang triển khai; mặt khác hiện chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án xử lý CTR (theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ), khó khăn trong thu hút đầu tư nhà máy xử lý CTR bằng nguồn xã hội hóa.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)