Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.962
Online: 84

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11.374 vụ vi phạm xây dựng các công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, trang trại...) trái phép trên diện tích 154,583 ha đất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm; trong đó có 9.763 hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất 124,121 ha, 94 tổ chức vi phạm xây dựng công trình trái phép trên 7,529 ha đất và 1.517 các tổ chức, cá nhân, xây dựng công trình trái phép trên diện tích 22,933 ha đất nông nghiệp đã giao cho các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ. Để chấn chỉnh, khắc phục và giải quyết đồng bộ, dứt điểm những vi phạm theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 12233/UBND-NN chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao UBND cấp huyện kiểm tra, lập hồ sơ xử lý và giải quyết dứt điểm từng trường hợp, cụ thể:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp: Lập hồ sơ và xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2004 và trước ngày 01/7/2014; trường hợp không đủ điều kiện cấp thì tạm thời giữ nguyên trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2014, rà soát thời hiệu của từng trường hợp, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định; trường hợp hành vi, đối tượng vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chỉ đạo thực hiện biện pháp khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Đối với trường hợp tổ chức vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, không thuộc phạm vi đất của các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ quản lý: giao Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập tổ công tác xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với các trường hợp vi phạm do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi đã giao cho các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, lập hồ sơ xử lý dứt điểm từng vụ việc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng đối với các công trình vi phạm sau ngày 01/7/2014, tập trung các biện pháp khắc phục, tháo dỡ công trình và xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật đất đai, xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự địa phương....

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)