Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.099
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bắt buộc các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước ngày 30/8/2021, tuân thủ tốt quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC); Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh.

 UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá đủ điều kiện nhận hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu để ra. Qua rà soát, toàn tỉnh có 1.152 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, trong đó có 1.110 tàu thường xuyên tham gia khai thác hải sản trên biển, phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Luật Thủy sản. Đến ngày 30/8/2021, có 1.110 tàu cá thường xuyên tham gia khai thác hải sản trên biển có chiều dài từ 15m trở lên trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành lắp đặt, kích hoạt trên hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%, trong đó: thị xã Nghi Sơn là 347 tàu, huyện Hậu Lộc 255 tàu, thành phố Sầm Sơn 198 tàu, huyện Quảng Xương 184 tàu, huyện Hoằng Hóa 125 tàu và huyện Nga Sơn 01 tàu.

Trong thời gian tới, để duy trì, phát huy hiệu quả các thiết bị giám sát hành trình đã được hỗ trợ, trang bị cho các tàu cá, đồng thời thực hiện tốt quy định về chống khai thác IUU, các ngành, đơn vị chức năng, chính quyền các cấp, đặc biệt là UBND các xã, phường ven biển tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó sử dụng hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở để thông tin, phổ biến tới người dân về chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các quy định về chống khai thác IUU. Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng tuyến biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tàu cá xuất bến, kiên quyết không cho các tàu cá hoạt động trên biển khi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và các tàu vi phạm về chống khai thác IUU. Chi cục Thủy sản phân công lãnh đạo, cử các đoàn công tác thường trực tại các xã, phường ven biển để hướng dẫn chủ tàu hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tàu cá theo quy định; các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tàu cá khai thác trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chống khai thác IUU...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)