Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.142
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội cho 750 cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội cho 65 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện về Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội các cấp. Đối với cấp cơ sở, đã tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHPN xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân và Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn vào tháng 01/2021, sớm hơn 02 tháng so với kế hoạch; đến ngày 29/6/2021, đã có 613/613 Hội LHPN xã, phường, thị trấn và tương đương tổ chức thành công Đại hội; trong đó, 612 đơn vị lựa chọn hình thức bầu cử là biểu quyết giơ tay, 01 đơn vị lựa chọn hình thức bỏ phiếu kín; 100% nhân sự trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt theo Đề án đã được phê duyệt; kết quả, đã bầu được 4.792 Ủy viên Ban chấp hành, 659 Ủy viên Ban Thường vụ, 551/559 Chủ tịch (khuyết 08 Chủ tịch), 556/559 Phó chủ tịch (khuyết 03 Phó Chủ tịch).

Đối với cấp huyện, trong tháng 4/2021, đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện tại 02 đơn vị là huyện Như Xuân và huyện Đông Sơn, sớm hơn 02 tháng so với kế hoạch; đến ngày 30/7/2021, có 27/27 huyện, thị xã, thành phố và 02 đơn vị trực thuộc (Hội LHPN Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội LHPN Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức thành công Đại hội (còn lại Hội LHPN Công an tỉnh phải lùi thời gian tổ chức Đại hội đến giữa tháng 9/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19); 100% đơn vị tổ chức đại hội chọn hình thức biểu quyết giơ tay; 100% nhân sự trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt đảm bảo theo Đề án được phê duyệt; kết quả đã bầu được 785 Ủy viên Ban chấp hành, 180 Ủy viên Ban Thường vụ, 29 Chủ tịch, 29 Phó Chủ tịch.

Cùng với việc chỉ đại Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh; xây dựng các gian hàng giới thiệu sản phẩm do phụ nữ sản xuất đạt chuẩn Ocop; xây dựng kế hoạch triển lãm ảnh với chủ đề "Phụ nữ Xứ Thanh"; chỉ đạo xây dựng ấn phẩm "Dấu ấn nhiệm kỳ 2016 - 2021", cuốn Thông tin Phụ nữ Thanh Hóa... Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt; xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội và tổ chức lấy ý kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII; dự kiến tổ chức các hội nghị tham vấn ý kiến của các ban, ngành vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII vào khoảng đầu tháng 9/2021; xây dựng phương án hậu cần và các điều kiện khác phục vụ cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh dự kiến trong quý IV năm 2021.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)