Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.116
Online: 31

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của hội viên, nông dân về ảnh hưởng của dịch Covid-19, tham gia giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vận động hội viên, nông dân bàn giao đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn...

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ra mắt 03 mô hình nông dân tham gia tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải gắn với xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội tại các xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa), xã Liên Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh); kết nạp mới 324 hội viên, xây dựng 58,7 triệu đồng Quỹ hội; giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân 35.370 triệu đồng cho 77 dự án vay vốn. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của 10 Tổ tự quản bảo vệ môi trường trên các dòng kênh, mương tại 10 huyện, thị xã, thành phố; phát triển thêm 20 Tổ tự quản bảo vệ kênh mương; xây dựng mô hình điểm Hội nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại cộng đồng dân cư ven biển tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc; tổ chức tập huấn 05 lớp cho 120 cán bộ, hội viên, nông dân về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)