Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.546
Online: 25

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn. Theo đó, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện Nga Sơn (trừ các địa bàn, khu vực áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn) và áp dụng các biện pháp bổ sung thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (16+) trên địa bàn 04 tiểu khu: Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc, Bách Lợi thuộc thị trấn Nga Sơn và toàn bộ xã Nga Trung, huyện Nga Sơn. Thời gian áp dụng trong vòng 05 ngày, kể từ 00 giờ, ngày 11/9/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác, tiếp tục chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; tích cực, chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung nguồn lực, thần tốc, cương quyết, tranh thủ từng phút, từng giờ truy vết, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm xử lý triệt để các “ổ dịch”, “điểm dịch” trên địa bàn.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND huyện Nga Sơn tiếp tục triển khai các phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới; khuyến khích tất cả mọi người dân trên địa bàn toàn huyện thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy”. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn huyện khi không thực sự cần thiết hoặc chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, nhất là tại các địa bàn, khu vực áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (16+).

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn được áp dụng một số biện pháp cao hơn quy định này nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. UBND huyện Nga Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 diện rộng trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, trước hết là các cơ quan, đơn vị, khu vực, địa bàn có các ca dương tính SARS-CoV-2 (F0); tranh thủ thời gian vàng khi thực hiện giãn cách xã hội để truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo quy định; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả phòng, chống dịch thời gian qua. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại công sở.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND huyện Nga Sơn và các cơ quan Báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương tiếp tục giãn cách xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân./.