Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.234
Online: 28

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định cấp hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa tổ chức vận chuyển gạo đến điểm trường chính của các trường học có học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo và giao gạo đến từng đơn vị.

Trong năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 21.515 học sinh của 241 trường thuộc 16 huyện được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo quy định, trong đó có 7.223 học sinh tiểu học của 109 trường, 7.301 học sinh THCS của 92 trường và 6.991 học sinh THPT là của 40 trường. Tổng số gạo được hỗ trợ là 2.920.885 kg (định mức 15 kg/học sinh/tháng). Nhìn chung, chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được đến trường, góp phần giúp các trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Năm học 2021 - 2022, thực hiện theo các văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc về danh sách các xã thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025, toàn tỉnh dự kiến có khoảng 10.936 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo với số lượng gạo cần hỗ trợ là 1.476.360kg. Đến nay, các cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)